سخنرانی مهدویت رهبری
در اسلام هم جزء مسلمات است مسئله مهدویت٫یعنی مخصوص شیعه نیست...امتیاز شیعه در این است که مسئله مهدویت در آن مسئله مبهم نیست...
کلیپ مهدویت , نماهنگ مهدویت , کلیپ به ماه رويت قسم , علی فانی
به ماه رويت قسم که جانا... با صدای علی فانی (00:02:04)
کلیپ مهدوی , کلیپ امام زمان , کلیپ انتظار,  کلیپ دارد زمان آمدنت دیر می شود
دارد زمان آمدنت دیر می شود (00:00:30)
سخنراني استاد رائفي پور

صفحه‌ها

دسته بندی