کلیپ تصویری” امام زمان و دفاع مقدس “ باسخنرانی استاد رائفی پور (00:05:13)
تصاویری از فعالیت های اعضای کانون در سال اخیر با سخنرانی استاد پناهیان ( زبان:فارسی) زمان (03:07)
کلیپ تصویری عزیزترین عید بدون آن عزیزترین غایب. (00:01:10)
کلیپ دارد آمدنت دیر می شود... (00:02:08)
کلیپ دارد آمدنت دیر می شود... (00:05:08)
در نوای روح دعا سيد الساجدين (00:02:49)
کلیپ عقیله بنی هاشم(00:03:41)
کلیپ الگوی یوسف زهرا(00:02:25)
کلیپ الگوی صابران(00:04:52)

صفحه‌ها

دسته بندی