قبلا بیان کردیم كه امام عصر علیه السلام کارگزاران و فرمانروایانی کارآمد را انتخاب می کند و به کمک آنها با ظلم و ستم مبارزه می کند و عدالت را در شرق و غرب عالم برقرار می کند و در راستای اجرای این برنامه از آنان پیمان می گیرد و به آنها دستور می دهد که عدالت را برقرار کنند و به آبادانی شهرها و کشورها بپردازند. در سایه ی چنین حکومتی، مردم طعم واقعی زندگی را خواهند چشید.

در این مقاله به بررسی ویژگی های دوران حکومت امام مهدی علیه السلام و بهره هایی که در آن عصر به مردم خواهد رسید، می پردازیم.
شکست مرزهای دانش

در حکومت امام عصر علیه السلام علم و دانش پیشرفت می کند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند: «... نهمین آنها (امام از فرزند حسین علیه السلام) قائم است که خداوند به دست او همه زمین را از روشنایی پر می کند پس از آنکه گرفتار تاریکی شده است، و از عدالت و دادگری سرشار می کند پس از آنکه از ظلم و جو پر شده باشد، و سراسر عالم را از علم و دانایی بهره مند می کند پس از آنکه به جهل و نادانی گرفتار آمده باشد ...» (1)
رشد عقل و اخلاق

در حکومت امام عصر علیه السلام فهم و درک مردم بالا می رود و مردم به سمت کمال خواهند کرد. امام باقر علیه السلام فرمودند: «هنگامی که قائم رستاخیز کند، حضرت بر سر بندگان خدا دست می کشد و قوای فکری مردمان را تمرکز دهد و اخلاق آنان را تکامل بخشد.» (2)
امنیت عمومیِ همه جانبه

در حکومت امام عصر علیه السلام مردم به امنیت اجتماعی خواهند رسید. امنیت در عصر امام عصر علیه السلام چنان فراگیر می شود که حتی اگر کسی به خواب رود اطمینان دارد که او را بیدار نمی کنند و مزاحم خواب او نمی گردند.(3)  پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند: «امت مهدی به او پناه می برند همانگونه كه زنبورهای عسل به ملکه خود پناه می آورند. او زمین را پر از عدل و داد می کند (چنانکه پیش از آن) پر از ستم و جور شده بود؛ به حدی که مردم به فطرت نخستین خود باز می گردند. شخص خوابیده را از خوابش بیدار نمی کنند و خون کسی ریخته نمی شود....» (4)
امام علی علیه السلام فرمودند: «به دست ما (حکومت ما) روزگار سختی ها و تشنه کامی ها سپری گردد ... و چون قائم ما قیام کند کینه ها از دلها بیرون رود، حیوانات نیز با هم سازگاری کنند. در آن روزگار، زن با همه زیب و زیور خویش، از عراق درآید و تا شام برود و از هیچ نترسد ...» (5)
از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمودند: «هرگاه او قیام کند به عدل حکم کرده و در روزگاران او ظلم برچیده شود و راهها امن گردد ...» (6)
در حکومت امام عصر علیه السلام امنیت در دستگاه قضایی نیز حاکم می شود. درباره حضرت مهدی علیه السلام نقل شده است: «... مهدی علیه السلام قاضیان زشت کردار را کنار خواهد زد و دست سازشکاران را از سر مردم کوتاه خواهد نمود و از بین شما فرماندهان و امیران ظالم را عزل خواهد کرد...» (7) و در حدیثی درباره حضرت مهدی علیه السلام آمده است: «هرگاه او قیام کند به عدل حکم کرده و در روزگاران او ظلم برچیده شود ... و هر حقی به صاحب آن بازگردانده می شود...» (8)
رفاه اقتصادی با اجرای عدالت اجتماعی

در حدیثی آمده است: «... خداوند همه ثروتها را (از منابع درآمد) میان مردم تقسیم کرده است، و به هر کس حقش را داده است: کارگزاران و توده مردم و بینوایان و تهیدستان و هر گروهی از گروه های مردم...، اگر عدالت اجتماعی برقرار شده بود همه مردم بی نیاز شده بودند ...» (9) و امام صادق علیه السلام فرمودند: «... مردم بی نیاز می گردند آنگاه که عدالت میانشان حاکم باشد...» (10)
در حکومت امام عصر علیه السلام اموال و بخشش ها میان مردم به طور مساوی خواهد بود و میان افراد تبعیض وجود نخواهد داشت. در حدیثی آمده است: «...خدای عزوجل در آن هنگام مهدی ما را می فرستد... او که از همه بیشتر به رعیت خود رحیم بوده و از همه بیشتر به طور مساوی عدالت را اجرا می کند...» (11)
با اجرای عدالت در تقسیم بودجه دیگر فقیر و محتاج به زکات باقی نخواهد ماند و فقر ریشه کن خواهد شد. امام صادق علیه السلام فرمودند: «... هنگام رستاخیز قائم ما زمین را با نور خدایی بدرخشد ... و شما به جستجوی اشخاص بر می آیید که مال یا زکات بگیرند و کسی را نمی یابید که از شما قبول کند و مردمان به واسطه آنچه خداوند از فضل خود به آنان عطا کرده، بی نیاز گردند.» (12)
در جامعه عصر ظهور با اجرای عدالت و فراهم شدن زمینه های رفاه اقتصادی در جامعه مردم غنی و بی نیاز می شوند. علاوه بر آن با بالا رفتن درک و فهم مردم روحیه استغنا و بی نیازی در مردم شکل می گیرد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند: «... مهدی اموال را برابر تقسیم می کند و خداوند بی نیازی و غنا را در دلهای این امت پدید آورد ...» (13)
زمین با تمام امکاناتش در خدمت بشر

خداوند در قرآن کریم می فرماید: «و اگر اهل شهرها و آبادیها، ایمان مى آوردند و تقوا پیشه مى كردند، بركات آسمان و زمین را بر آنها مى گشودیم ...» (14)
در حکومت امام عصر علیه السلام نیز به دلیل روی آوردن بندگان به طاعت خداوند زمین برکات خود را آشکار خواهد کرد و بشر با پیشرفت علم و دانش بشر از تمام منابع زمینی بهره مند خواهد شد و بسیاری از مشکلات مادی بشر برطرف خواهد شد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند: «... خداوند برای قائم ما گنجها و معادن زمین را آشکار می سازد...» (15)
امام علی علیه السلام در این باره فرمودند: «... زمین آنچه را در اعماق خویش دارد برای وی بیرون دهد و همه امکانات و برکات خویش را در اختیار او گذارد» (16)
در حکومت امام عصر علیه السلام عمران و آبادانی در تمام زمین روی خواهد داد. امام باقر علیه السلام فرمودند: «برای قائم ما در هم پیچیده می شود (و به لحظه ای از هر نقطه به نقطه دیگر می رسد) ... و در زمین جای ناآبادی باقی نمی ماند...» (17)
زندگی در سایه چنین حکومتی رضایت مردم آسمان و زمین را به همراه خواهد داشت.

پی نوشت:

1. کمال الدین، صدوق، ج1، باب24، ح5، ص260.
2. بحار الأنوار، مجلسی، ج 52، باب 27، ح 71، ص 336.
3. چشم اندازی به حکومت مهدی(عج)، نجم الدین طبسی، ص 191
4. اثبات الهداه، شیخ حر عاملی، ج5، ص271به نقل از الحاوی للفتاوی، ص 77.
5. بحارالانوار، مجلسی، ج52، باب 27، ح 11، ص 316.
6. همان، ص 338 و 339.
7. همان، ج 51، ص 120.
8. همان، ج 52، باب 27، ح83، ص 338.
9. الکافی، ج1، ص542.
10. همان، ج3، ح5، ص568
11. بحار الأنوار، ج 36، باب 41، ح146، ص 308
12. همان، ج 52، ص 337، باب 27، ح 77.
13. بحارالانوار، مجلسی، ج51، باب 1، ص84
14. «وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى ءَامَنُواْ وَ اتَّقَوْاْ لَفَتَحْنَا عَلَیهم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْض ...» (اعراف / 96)
15. کمال الدین، صدوق، ج 2، باب 38، ح 4، ص 394
16. نهج البلاغه، صبحی صالح، ص 196.
17. کمال الدین، صدوق، ج 1، باب 32، ح 16، ص 331.

مجتبی تونه ای:

آثاری که در روایات برای قیام موعود آخر الزمان بر شمرده شده است:1

1. ثروت ها به طور مساوی تقسیم می شوند.

هنگامی که به واسطه ی ظهور امام زمان علیه السلام دنیا پر از عدالت می شود، ثروت های جهان به طور مساوی تقسیم خواهد شد؛ چنان چه امام محمد باقر علیه السلام فرمودند: وقتی قائم ما اهل بیت قیام کند، ثروت را به طور مساوی تقسیم می کند و عدالت را در میان مردم پیاده می کند.2

2. رضایت و خشنودی همگانی است.

رسول اکرم صلی الله علیه و اله می فرماید: ساکنان آسمان، مردم زمین، پرندگان هوا، درندگان صحرا و ماهیان دریاها ـ همه و همه ـ از او خشنود خواهند شد.3

3. فقر و بینوایی ریشه کن خواهد شد.

در پرتو عدالت حضرت بقیه الله علیه السلام، عموم مردم بی نیاز خواهند شد. چنان چه در حدیث آمده است: زمانی برای مردم پیش می آید که انسان صدقات از طلا را با خود بر می دارد؛ تا آن ها را در راه خدا انفاق کند، ولی نیازمندی را پیدا نمی کند تا این صدقه را قبول نماید.4

4. همه ی مردم در امنیت به سر خواهند برد.

چنان چه امیر المومنین علیه السلام می فرماید: دشمنی از دل ها زدوده می شود؛ درندگان و چهار پایان با یک دیگر سازش می کنند، یک زن طبقی بر سر گذارده از عراق تا شام تنها سفر می کند، همه جا قدم بر سرزمین سبز و خرم می گذارد، در حالی که درنده ای او را نمی آزارد و دچار ترس و وحشت نمی شود.5

5. برکات آسمانی نازل می شود.

چنان چه در حدیث آمده است: زمین چیزی از بذر های خود رانگه نمی دارد، جز این که آن را بیرون می فرستد و آسمان چیزی از باران رحمتش را نگه نمی دارد جز این که سیل آسا بر بندگان خود فرو می ریزد.6

6. همگی در رفاه به سر می برند.

رسول خدا صلی الله علیه و اله می فرمایند: امت من در زمان حضرت مهدی علیه السلام آن چنان متنعم می شوند که هرگز چنین بهره مند نشده اند.7

7. زمین گنج های پنهان خود را آشکار می کند.

پیامبر اکرم در این زمینه می فرمایند: در آن زمان چهار پایان در امان هستند و درندگان با هم سازش می کنند. زمین پاره های جگرش را بیرون می ریزد... پاره های جگر زمین ستون هایی از طلا و نقره است.8

8. دام ها و چهار پایان زیاد می شوند.

چنان چه در روایتی از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه واله امده است: مهدی علیه السلام خارج می شود، خداوند باران رحمتش را می فرستد، زمین گیاهش را می رویاند، و دام در جهان زیاد می شود. او ثروت را به طور مساوی تقسیم می کند و امت اسلام بزرگ و شکوهمند می گردد.9

9. رفع مزاحمت ها و ایجاد آسایش برای عموم مردم است.

چنان چه امام محمد باقر علیه السلام می فرمایند: مهدی علیه السلام راه های اصلی را توسعه می دهد، بالکن هایی را که به خارج جاده ها آمده و از دیگران سلب آزادی کرده است و ناودان هایی را که به کوچه ها می ریزد از بین می برد.10

10. پرده های ظلمت کنار می رود.

امام صادق علیه السلام در این باره می فرمایند: وقتی قائم ما قیام کند، زمین به نور پروردگارش نورانی می شود، و مردم از نور خورشید بی نیاز می شوند و شب و روز یکی می شوند و تاریکی از بین می رود.11

11. ایجاد برادری و مساوات میان انسان ها است.

چنان چه امام محمد باقر علیه السلام می فرمایند: هنگامی که قائم ما قیام کند، دوران برابری و برادری فرا می رسد. در آن زمان یک مسلمان هر آنچه نیاز داشته باشد، از جیب برادر مسلمانش برمی دارد و او مانع نمی شود.12

پی نوشت ها:

1. برگرفته از نشریه موعود، شماره12، ص78.

2. عقد الدرر، ص40

3. الحاوی للفتاوی، ج2، ص82.

4. صحیح البخاری، ج2، ص136.

5. بشارة الاسلام، ص236.

6. المستدرک علی الصحیحین، ج4، ص514.

7. اعلام الوری، ص433.

8. المستدرک علی الصحیحین، ج4، ص514.

9. تاریخ ما بعدالظهور، ص774.

10. ارشاد مفید، ص365.

11. المحجة فیما نزل فی القائم الحجة، ص185.

12. بحارالانوار، ج52، ص372.

 منبع: فرهنگ الفبایی مهدویت – موعود نامه، مجتبی تونه ای

استاد علی دوانی:
موضوع بسیار جالب دیگری که بعد از ظهور امام زمان ـ ارواحنا فداه ـ می بینیم؛ ارتقاع سطح افکار و عقول و اخلاق مردم و سلامت افراد، و استعداد روحی و جسمی آن ها برای یک زندگی توام با سعادت است. از اخبار به دست می آید که سطح علم و فرهنگ و تمدن در عصر مهدی موعود به قدری بالاست که مردم علوم و کشفیات و اختراعات کنونی را فراموش می کنند.
امام باقر علیه السلام می فرمایند:
خداوند در زمان قائم چنان علمی به مردم می دهد که زن در خانه اش با قرآن و روایات فرمان می دهد.1
امام صادق علیه السلام فرمود:
در زمان دولت قائم اگر یک فرد با ایمان در مشرق باشد برادرش را در مغرب می بیند و کسی که در مغرب است برادر خود را در مشرق مشاهده می کند! 2
همچنین آن حضرت فرمود:
هنگامی که قائم قیام کند خداوند چنان به گوش ها و دیدگان شیعیان نیرو می دهد که اصوات و اشیا را از فاصله ی دور استماع می کنند. قائم با آن ها صحبت می کند و آن ها هم صدای او را در همان جا که هست می شنوند و به وی نگاه می کنند.3
امام صادق علیه السلام می فرمایند:
گویا من قائم را می بینم که در بیرون نجف سوار اسب تیره رنگی است و چون اسبش را به حرکت در می آورد مردم هر شهری می بینند قائم میان آن هاست.4
کلینی از امام باقر علیه السلام روایت می کند که فرمود:
هنگامی که قائم ما قیام کند خداوند دست او را بر سر مردم می گذارد و بدان وسیله عقول آن ها جمع و افکارشان کامل می گردد.5
شیخ صدوق در خصال از حضرت امیر علیه السلام روایت می کند که فرمود:
وقتی قائم ظهور نمود آسمان باران خود را «به قدر کافی» فرو می ریزد و زمین نبات خود را بیرون می دهد. کینه ها از دل بندگان خدا زایل می شود و درندگان و حیوانات در کمال آرامش به سر می برند تا جایی که زنی می خواهد مسافت بین عراق و شام را بپیماید، همه جا قدم بر روی سبزه ها و گیاهان می گذارد و آزادانه راه می رود. نه کسی به او تعرض می کند و نه طمع به او می نماید و او هم ترس و هراسی از کسی به دل راه نمی دهد.
پی نوشت ها:
1. توتون الحکمه فی زمانه حتی ان المرئه فی بیتها بکتاب الله و سنه رسول الله «غیبت نعمانی، ص126»
2. ان المومن فی زمان قائم و هو بلمشرق لیری اخاه الذی فی المغرب و کذاالذی فی المغرب لیری اخاه الذی فی المشرق «منتخب الاثر، ص483».
3. ان قائمنا اذا قام مد الله لشیعتنا فی اسماعهم و ابصارهم حتی یکون بینهم و بین القائم برید، یکلمهم فیسمعون و ینظرون الیه و هو فی مکانه.
4. قبلا به نقل از کافی گذشت.
5. اذ اقام قائمنا وضع الله یده علی رؤس العباد فجمع به عقولهم و کملت به احلامهم. «کمال الدین، ج2، ص329».
منبع: موعودی که جهان در انتظار اوست ـ استاد علی دوانی.

Subscribe to RSS - ويژگي هاي عصر ظهور

دسته بندی