مجتبی تونه ای:
حضرت در روز موعود وارد مسجد الحرام می شود. دو رکعت نماز رو به قبله و پشت به مقام ابراهیم به جای می آورد و پس از دعا به درگاه خداوند به نزدیک کعبه رفته و با تکیه بر حجر الاسود رو به جهانیان کرده و نخستین خطبه ی تاریخی خود را انشا می کند.
حضرت بعد از حمد و سلام و صلوات بر آستان پیامبر اکرم و خاندانش چنین می فرماید:
«ای مردم ! ما برای خداوند ـ از شما ـ یاری می طلبیم و کیست که مرا یاری کند؟ آری ما خاندان پیامبرتان محمد مصطفی  صلی الله علیه و اله هستیم و سزاوار ترین مردم نسبت به خدا و ایشان. هر کس با من در رابطه با آدم محاجه کند من سزاوار ترین مردم نسبت به اویم و همین طور راجع به نوح و ابراهیم و محمد صلی الله علیه و اله و دیگر پیامبران و کتاب خداوند که به هر کدام از دیگر مردم اولی هستم. مگر خداوند متعال در کتابش نفرموده است: «به راستی که خداوند آدم و نوح و خاندان ابراهیم و خاندان عمران را بر جهانیان برگزید، خاندانی که برخی از آن ها از بعضی دیگرند و خداوند شنوا و داناست»1. من بازمانده ی آدم و ذخیره ی نوح و برگزیده ی ابراهیم و عصاره ی وجود محمد صلی الله علیه و اله هستم... هر کس درباره ی سنت رسول خدا صلی الله علیه و اله با من محاجه کند، من سزاوارترین مردم نسبت به آن هستم. هر کس که امروز کلام مرا می شنود، به خداوند متعال قسم می دهم که به غایبان برساند، به حق خداوند متعال و رسول گرامی اش  و حق خودم، از شما می خواهم به ما رو کنید که حق خویشاوندی رسول را را بر گردن شما دارم. شما ما را یاری کنید و در مقابل آن ها که به ما ظلم می کنند، حمایت کنید که اهل باطل به ما دروغ بستند... از خدا بترسید و خدا را درباره ی ما در نظر داشته باشید. ما را خوار نکنید. یاری مان کنید تا خداوند متعال شما را یاری فرماید2. سپس حضرت دست هایش را به آسمان بلند کرده  و با دعا و تضرع  این آیه را به درگاه الهی عرضه می دارد: «امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء»3
پی نوشت ها:
1. آل عمران، 33
2. بحار الانوار، ج52، ص223؛ غیبته نعمانی، ص121.
3. نمل، 62.
منبع: فرهنگ الفبایی مهدویت ـ موعود نامه، مجتبی تونه ای.

محمد علی چنارانی:
رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: دنیا توسط هزار مرد صالح و فداکار اصلاح می شود. 313 نفر اصحاب تالوت در جنگ با جالوت. 313 نفراصحاب من در جنگ بدر. و 313 نفر یاران مهدی قائم آل محمد خواهد بود.
امام باقر علیه السلام فرمود: اصحاب مهدی علیه السلام به صد هزار نفر می رسند که لشکر نیرومند او را تشکیل خواهند داد.1
امام صادق علیه السلام فرمود: مهدی بعد از استقرار در کوفه مهاجرت می کند و بین نجف و کوفه چهل شش هزار نفر از انس و جن و ملک او را یاری خواهند کرد.2
همچنین فرمود: سپاهیان مهدی به ده هزار نفر خواهد رسید.3
در روایت متواتری نقل شده است که: حضرت مهدی به چهار هزار فرشته، یا سه هزار ملک، یا پنج هزار ملک که در غزوات، پیامبر را یاری کردند، حضرت مهدی(ع) را یاری می کنند. آن چه که مسلم و قطعی است، پروردگار ولی و حجت خود را به وسیله ی نیروهایی که در ظاهر دید نمی شوند و آسمانی هستند، یاری خواهد کرد.4
امام باقر علیه السلام فرمود: فاصله ی لشکرگاه مهدی علیه السلام به چهل و نه میل خواهد رسید، که در میان افراد آن سپاه رزیله و زشت و مذموم به هیچ وجه وجود ندارد، بلکه همه ی آنان از طبقات فاضله ی مردم می باشند.5
در روز نخست ظهور سیصد و سیزده نفر به اندازه ی اصحاب بدر به وسیله ی طی الارض که امروز قبول آن با امکانات جدید علمی آسان می باشد، خود را به مکه خواهند رسانید و با آن حضرت بیعت می کنند. آنان مردمی هستند که شمشیر تیز خود را زیر سر گذاشته به امید ظهور آن حضرت شب را به صبح می رسانند. از میان این جمعیت سی یا چهل یا هفتاد نفر از اوتاد هستند که در روی کره ی خاک زندگی می کنند، و با مردان خدا و رجال الغیب تماس می گیرند. در هر روز جمعه به نماز جمعه ی امام زمان علیه السلام حاضر می شوند که از جمله ی آنان حضرت خضر و الیاس علیهما السلام می باشند.6
پی نوشت ها:
1. منتقم حقیقی 451.
2. معجم احادیث الامام المهدی 4/299.
3. همان 4/5.
4. منتقم حقیقی 451.
5. معجم احادیث الامام المهدی 5/34.
6. منتقم حقیقی 452.
منبع: چگونه می توانیم از یاران حضرت مهدی علیه السلام باشیمـ محمد علی چنارانی.

مجتبی تونه ای:

آثاری که در روایات برای قیام موعود آخر الزمان بر شمرده شده است:1

1. ثروت ها به طور مساوی تقسیم می شوند.

هنگامی که به واسطه ی ظهور امام زمان علیه السلام دنیا پر از عدالت می شود، ثروت های جهان به طور مساوی تقسیم خواهد شد؛ چنان چه امام محمد باقر علیه السلام فرمودند: وقتی قائم ما اهل بیت قیام کند، ثروت را به طور مساوی تقسیم می کند و عدالت را در میان مردم پیاده می کند.2

2. رضایت و خشنودی همگانی است.

رسول اکرم صلی الله علیه و اله می فرماید: ساکنان آسمان، مردم زمین، پرندگان هوا، درندگان صحرا و ماهیان دریاها ـ همه و همه ـ از او خشنود خواهند شد.3

3. فقر و بینوایی ریشه کن خواهد شد.

در پرتو عدالت حضرت بقیه الله علیه السلام، عموم مردم بی نیاز خواهند شد. چنان چه در حدیث آمده است: زمانی برای مردم پیش می آید که انسان صدقات از طلا را با خود بر می دارد؛ تا آن ها را در راه خدا انفاق کند، ولی نیازمندی را پیدا نمی کند تا این صدقه را قبول نماید.4

4. همه ی مردم در امنیت به سر خواهند برد.

چنان چه امیر المومنین علیه السلام می فرماید: دشمنی از دل ها زدوده می شود؛ درندگان و چهار پایان با یک دیگر سازش می کنند، یک زن طبقی بر سر گذارده از عراق تا شام تنها سفر می کند، همه جا قدم بر سرزمین سبز و خرم می گذارد، در حالی که درنده ای او را نمی آزارد و دچار ترس و وحشت نمی شود.5

5. برکات آسمانی نازل می شود.

چنان چه در حدیث آمده است: زمین چیزی از بذر های خود رانگه نمی دارد، جز این که آن را بیرون می فرستد و آسمان چیزی از باران رحمتش را نگه نمی دارد جز این که سیل آسا بر بندگان خود فرو می ریزد.6

6. همگی در رفاه به سر می برند.

رسول خدا صلی الله علیه و اله می فرمایند: امت من در زمان حضرت مهدی علیه السلام آن چنان متنعم می شوند که هرگز چنین بهره مند نشده اند.7

7. زمین گنج های پنهان خود را آشکار می کند.

پیامبر اکرم در این زمینه می فرمایند: در آن زمان چهار پایان در امان هستند و درندگان با هم سازش می کنند. زمین پاره های جگرش را بیرون می ریزد... پاره های جگر زمین ستون هایی از طلا و نقره است.8

8. دام ها و چهار پایان زیاد می شوند.

چنان چه در روایتی از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه واله امده است: مهدی علیه السلام خارج می شود، خداوند باران رحمتش را می فرستد، زمین گیاهش را می رویاند، و دام در جهان زیاد می شود. او ثروت را به طور مساوی تقسیم می کند و امت اسلام بزرگ و شکوهمند می گردد.9

9. رفع مزاحمت ها و ایجاد آسایش برای عموم مردم است.

چنان چه امام محمد باقر علیه السلام می فرمایند: مهدی علیه السلام راه های اصلی را توسعه می دهد، بالکن هایی را که به خارج جاده ها آمده و از دیگران سلب آزادی کرده است و ناودان هایی را که به کوچه ها می ریزد از بین می برد.10

10. پرده های ظلمت کنار می رود.

امام صادق علیه السلام در این باره می فرمایند: وقتی قائم ما قیام کند، زمین به نور پروردگارش نورانی می شود، و مردم از نور خورشید بی نیاز می شوند و شب و روز یکی می شوند و تاریکی از بین می رود.11

11. ایجاد برادری و مساوات میان انسان ها است.

چنان چه امام محمد باقر علیه السلام می فرمایند: هنگامی که قائم ما قیام کند، دوران برابری و برادری فرا می رسد. در آن زمان یک مسلمان هر آنچه نیاز داشته باشد، از جیب برادر مسلمانش برمی دارد و او مانع نمی شود.12

پی نوشت ها:

1. برگرفته از نشریه موعود، شماره12، ص78.

2. عقد الدرر، ص40

3. الحاوی للفتاوی، ج2، ص82.

4. صحیح البخاری، ج2، ص136.

5. بشارة الاسلام، ص236.

6. المستدرک علی الصحیحین، ج4، ص514.

7. اعلام الوری، ص433.

8. المستدرک علی الصحیحین، ج4، ص514.

9. تاریخ ما بعدالظهور، ص774.

10. ارشاد مفید، ص365.

11. المحجة فیما نزل فی القائم الحجة، ص185.

12. بحارالانوار، ج52، ص372.

 منبع: فرهنگ الفبایی مهدویت – موعود نامه، مجتبی تونه ای

استاد علی دوانی:
موضوع بسیار جالب دیگری که بعد از ظهور امام زمان ـ ارواحنا فداه ـ می بینیم؛ ارتقاع سطح افکار و عقول و اخلاق مردم و سلامت افراد، و استعداد روحی و جسمی آن ها برای یک زندگی توام با سعادت است. از اخبار به دست می آید که سطح علم و فرهنگ و تمدن در عصر مهدی موعود به قدری بالاست که مردم علوم و کشفیات و اختراعات کنونی را فراموش می کنند.
امام باقر علیه السلام می فرمایند:
خداوند در زمان قائم چنان علمی به مردم می دهد که زن در خانه اش با قرآن و روایات فرمان می دهد.1
امام صادق علیه السلام فرمود:
در زمان دولت قائم اگر یک فرد با ایمان در مشرق باشد برادرش را در مغرب می بیند و کسی که در مغرب است برادر خود را در مشرق مشاهده می کند! 2
همچنین آن حضرت فرمود:
هنگامی که قائم قیام کند خداوند چنان به گوش ها و دیدگان شیعیان نیرو می دهد که اصوات و اشیا را از فاصله ی دور استماع می کنند. قائم با آن ها صحبت می کند و آن ها هم صدای او را در همان جا که هست می شنوند و به وی نگاه می کنند.3
امام صادق علیه السلام می فرمایند:
گویا من قائم را می بینم که در بیرون نجف سوار اسب تیره رنگی است و چون اسبش را به حرکت در می آورد مردم هر شهری می بینند قائم میان آن هاست.4
کلینی از امام باقر علیه السلام روایت می کند که فرمود:
هنگامی که قائم ما قیام کند خداوند دست او را بر سر مردم می گذارد و بدان وسیله عقول آن ها جمع و افکارشان کامل می گردد.5
شیخ صدوق در خصال از حضرت امیر علیه السلام روایت می کند که فرمود:
وقتی قائم ظهور نمود آسمان باران خود را «به قدر کافی» فرو می ریزد و زمین نبات خود را بیرون می دهد. کینه ها از دل بندگان خدا زایل می شود و درندگان و حیوانات در کمال آرامش به سر می برند تا جایی که زنی می خواهد مسافت بین عراق و شام را بپیماید، همه جا قدم بر روی سبزه ها و گیاهان می گذارد و آزادانه راه می رود. نه کسی به او تعرض می کند و نه طمع به او می نماید و او هم ترس و هراسی از کسی به دل راه نمی دهد.
پی نوشت ها:
1. توتون الحکمه فی زمانه حتی ان المرئه فی بیتها بکتاب الله و سنه رسول الله «غیبت نعمانی، ص126»
2. ان المومن فی زمان قائم و هو بلمشرق لیری اخاه الذی فی المغرب و کذاالذی فی المغرب لیری اخاه الذی فی المشرق «منتخب الاثر، ص483».
3. ان قائمنا اذا قام مد الله لشیعتنا فی اسماعهم و ابصارهم حتی یکون بینهم و بین القائم برید، یکلمهم فیسمعون و ینظرون الیه و هو فی مکانه.
4. قبلا به نقل از کافی گذشت.
5. اذ اقام قائمنا وضع الله یده علی رؤس العباد فجمع به عقولهم و کملت به احلامهم. «کمال الدین، ج2، ص329».
منبع: موعودی که جهان در انتظار اوست ـ استاد علی دوانی.

مجتبی تونه ای:

انتظار منفی، برداشت قشری و سطحی از مهدویت است. این گونه افراد می گویند، آن گاه که صلاح به نقطه ی صفر برسد، حق و حقیقت طرفداری نداشته باشد، باطل یکه تاز میدان می شود، جز نیروی باطل نیرویی حکومت نکند و فرد صالحی در جهان یافت نشود، دست غیب از آستین بیرون می آید. با وجود این، هر اصلاحی محکوم است، زیرا هر اصلاح یک نقطه ی روشن است و تا در اجتماع، نقطه ی روشنی هست، دست غیب ظاهر نمی شود. برعکس، هر گناه و فسادی ظهور را نزدیک می سازد. پس بهترین کمک به تسریع در ظهور و بهترین شکل انتظار، ترویج و اشاعه ی فساد و یا حداقل، سکوت در برابر فساد و حکومت های ظالم است. ای گروه طبعا به مصلحان و مجاهدان و آمران به معروف و ناهیان از منکر، با نوعی بغض و عداوت می نگرند، زیرا آنان را تاخیر اندازان ظهور و قیام مهدی موعود علیه السلام می شمارند. این نوع برداشت از انتظار، منجر به نوعی تعطیل شدن حدود و مقررات اسلامی می شود و باید نوعی «اباحی گری» شمرده شود که به هیچ وجه با موازین اسلامی و قرآنی موافقت ندارد.1

البته این گروه به جهت بد فهمی از برخی روایات به چنین اشتباهی افتاده اند. آن ها می گویند: در روایت آمده است: خداوند زمین را پر از قسط و عدل می کند، پس از آن که از ظلم و جور پر شده باشد که توضیح آن در«انتظار مثبت» آورده ایم.

پی نوشتت:

سیمای آفتاب، حبیب الله طاهری، ص205

منبع: فرهنگ الفبایی مهدویت ـ موعودنامه، مجتبی تونه ای.

استاد علی دوانی:

با اینکه گفتیم در احادیث پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام صریحا گفته شده که ولادت مهدی موعود به صورت پنهانی انجام می گیرد، با این حال چنان نبوده که هیچ کس مطلع نگردد. زیرا همان گونه که قبلا یادآور شدیم با همه ی سخت گیری و فشاری که از طرف خلفای عباسی و ماموران آن ها برای جلو گیری از ازدواج امام حسن عسگری علیه السلام و تولد فرزند او یعنی قائم موعود به عمل آمد؛ سرانجام پیشوای دوازدهم شیعه متولد گردید، لیکن در وضع خاصی که جز افراد بسیار نزدیک، کسی از آن راز بزرگ که مدت ها در انتظارش بودند آگاه نگشت.

بنابرین شیعه مهدی موعود را نهمین فرزند معصوم امام حسین علیه السلام و یگانه فرزند امام حسن عسگری علیه السلام یعنی ابوالقاسم محمد ابن الحسن ـ ارواحنا فداه ـ می داند که بنابر مشهور و مطابق اکثر روایات در شب نیمه ی شعبان سال 255 هجری در شهر سامرا به صورت معجزه آسا متولد گردید.

شیعه چنین کسی را امام زمان می داند و طبق احادیث متواتر به غیبت طولانی عقیده دارد و معتقد است که سرانجام آن خورشید عالم تاب از پس ابرهای تیره آشکار گشته و جهان ظلمانی را روشن و منور می سازد.

احادیث شیعه وسنی به چنین کسی نظر دارد و به فردی با چنین اوصافی منطبق می گردد، از این رو چنان چه حدیثی یا مطلبی بر خلاف این عقیده به نظر رسید، باید آن را با انبوه احادیث و روایات و نظریات اسلامی درباره مهدی موعود که اکثریت قریب به اتفاق مسلمانان جهان خاصه جامعه ی شیعه آن را پذیرفته اند مقایسه نمود، و در صورتی که موافق بود آن را اخذ کرد و گر نه باید نادیده گرفته شود.

به هر حال در منابع شیعه که طرفدار اعتقاد به وجود، غیبت و ظهور امام زمام حجت ابن الحسن عسگری  علیه السلام است، توسط افراد بسیاری از شیعه و سنی و مقامات مختلف، خبر ولادت آن حضرت انتشار یافته، و افرادی هم آن موعود مسعود را تا پنج سالگی یعنی سال رحلت پدر بزرگوارش «260» مشاهده کردند. اینک برای اطلاع خوانندگان مواردی از آن با رعایت اختصار ذکر می شود:

1ـ شیخ صدوق پیشوای محدثان به سند خود از معلی ابن محمد روایت می کند که وقتی زبیر ابن بکّار زبیری مؤلف کتاب نسب قریش و الموفقیات کشته شد، امام حسن عسگری فرمود:

زبیری می پنداشت که مرا خواهد کشت و خود می ماند، و من فرزندی نخواهم داشت. ولی او دید که خود به قتل رسید و خداوند فرزندی به نام «م ح م د» به من موهبت کرد.1

2ـ در کتاب مزبور از محمد ابن عثمان نائب دوم امام زمان علیه السلام که از مردن نامی و دانشمندان بزرگ شیعه بوده، روایت می کند که چون آقا متولد شد، امام حسن عسگری پدر وی عثمان ابن سعید ـ شاگرد مخصوص خود و نائب اول حضرت ولی عصرـ احضار نمود، و فرمود:

فرزند ما متولد شد، ده هزار رطل نان و ده هزار رطل گوشت به حساب من میان بنی هاشم تقسیم کن و چند رأس گوسفند هم برای او عقیقه نما.2

3ـ صدوق از ابو غانم خادم امام حسن عسگری علیه السلام روایت  می کند که گفت: چون امام زمان علیه السلام متولد گردید، پدر بزرگوارش نام او را محمد گذاشت و در روز سوم به اصحاب خود نشان داد و فرمود:

این کودک بعدا من امام ما و جانشین من خواهد بود. ان همان قائم است که مردم برای ظهور او انتظارها می کشند، و وقتی هم دنیا پر از ظلم و بی عدالتی شود آشکار می گردد و جهان را پر از عدل و داد می کند.3

4ـ فضل ابن شاذان نیشابوری دانشمند بزرگ که طی سال های بعد از ولادت امام زمان علیه السلام و پیش از وفات امام حسن عسگری علیه السلام از دنیا رفته است «255 الی 260» در کتاب غیبت از محمد ابن علی بن حمزه نقل کرده است که گفت: از امام حسن عسگری علیه السلام شنیدم که فرمود:

حجت خدا و جانشین من در شب نیمه شعبان سال 255 هنام طلوع صبح متولد گردید4

پی نوشت ها:

کمال الدین، ج2 ، ص103.زبیر ابن بکار از نوادگان عبد الله زبیر معروف بوده. در سال250 هجری به سامرا رفت و معلم پسر خلیفه متوکل عباسی شد. در آن جا با امام حسن عسگری دشمنی ورزید و حضرت را تهدید به قتل کرد. زبیری بعد به مکه رفت و در آن جا به سال 256 از بام به زیر افتاد و بدنش در هم شکست و به دیار عدم رفت.

همان، ج2، ص104.

همان، ج2، ص105.

4ـ نجم ثاقب، ص11.

منبع: موعودی که جهان در انتظار اوست، استاد علی دوانی.

استاد علی دوانی:
شیعیان جهان معتقدند از روزی که خداوند بشر را آفرید و برای آنان رهبران شایسته تعیین فرمود و آن ها را با قوانین آسمانی و تعالیم دینی آشنا ساخت، این مژده را نیز به آن ها داده که وقتی بشر رابطه ی خود را با خدا قطع کرد و اسیر تمایلات نفس و هوا و هوس گردید و اجتماع انسانی را به پرتگاه سقوط نزدیک گردانید؛ خداوند دادگر نجات دهنده ای می فرستد تا بشر سرگردان و محروم را آزاد گرداند و از انحراف و اضمحلال انسانیت جلو گیری نماید. البته این عنایت نیز در صورتی است که بشریت محروم و گرفتار، چاره ی کار را از خداوند طلب کند.
بسیار می پرسند چرا موضوع خلافت و امامت ائمه، و اسامی آن ها در قرآن با صراحت ذکر نشده است؟ گویی از این موضوع غافلند که شیوه ی قرآن در این نیست که همه ی موضوعات را از جزئی و کلی بیان نماید. قرآن قانون اساسی اسلام است. در قانون اساسی همیشه موضوعات به صورت کلی طرح می شود. گمان می کنیم که جا داشت موضوع خلافت و حق اهل بیت پیامبر موضوع مهدی موعود با این اهمیتی که دارد؛ د قرآن مجید با صراحت ذکر می شد تا باعث این همه اختلاف و کشمکش نشود. لیکن ما اوضاع صدراسلام و عکس العملی که را که ممکن بود در این صورت پدید آید، از نظر دور می داریم.
چنانچه موضوع خلافت بلافصل امیر المومنین علیه السلام با صراحت و با ذکر نام آن حضرت در قرآن می آمد، کسانی که تاب تحمل آن را نداشتند و برای تصاحب جانشینی پیامبر زمینه سازی کرده بودند، از همان زمان نزول آیات دست کاری شده و وضعی به وجود می آوردند که اسلام در همان روزگار اول دست خوش شکست و انهدام می گردید.
راجع به وجود اقدس مهدی موعود نیز که از لحاظ اهمیت، هم پایه ی خلافت بعد از پیامبر صلی الله علیه و اله بلکه از نظری جالب تر و جهانی تر است؛ همین را می توان گفت.
قرآن مجید جز در موارد قانون گذاری «احکام» و دستورات اخلاقی و حوادث تاریخی به جزئیات و تفصیل نمی پردازد و غالبا موضوعات را به صورت کلی بیان می کند. حتی در موارد یاد شده نیز دیده می شود که به اجمال برگذار نموده و شرح و تفصیل آن را به نبی اکرم صلی الله علیه و اله و ائمه ی اطهار که ترجمان وحی الهی هستند واگذار می کنند، و مردم را به راخسان در علم و اهل ذکر همان ذوات می باشد، رجوع می دهد.
بنابرین چنین نیست که موضوع مهدی موعود در قرآن نیامده باشد. آیات قرانی که پیرامون شخصیت جهان مدار مهدی موعود در تفاسیر اهل بیت عصمت و تاویل و تفسیر شده است نیز مانند سایر آیات مربوط به اصل خلافت اسلامی، و فضائل و مناقب اهل بیت می باشد. بعضی از آن ها در ظاهر دلالت بر مقصود دارند و راجع به دولت جهانی او، یاران شایسته وی، عدالت اجتماعی و جهان گیر او، و اصلاح جهان به دست قومی که جز خدا را نمی پرستند و تنها او را قادر مطلق می دانند. این گروه از آیات را به اصلاح تنزیل می گویند که قطع نظر از احادیث و همان گونه که نازل شده با مصداق تطبیق می کند و دلالت دارد که سرانجام سراسر گیتی به وسیله ی یک مصلح بزرگ جهانی پر از عدل و داد خواهد شد.
گروهی دیگر از آیات شاید به ظاهر دلالتی بر موضوع نداشته باشد، ولی با تفسیر و تاویلی که از ائمه اطهار علیه السلام رسیده؛ کاملا با موضوع تطبیق می شود. به این معنی که دلالت این آیات بر مقصود به انضام احادیث وارده از ائمه اطهار علیه السلام روشن می گردد.
هدف ما از نگارش این قسمت توجه دادن شیعیان به این حقیقت است که اولا نه تنها صدها احادیث صحیح و معتبر از طرق مختلف در باره ی ظهور امام زمان علیه السلام رسیده است، بلکه با بیان رسای ائمه اطهار علیه السلام در قرآن کریم نیز آیات زیادی راجع به این موضوع است، و ثانیا روشن ساختن جهت دلالت این آیات است که برخی آن را نادیده گرفته و بعضی از گمراهان نیز از آن ها برای مقاصد شوم خود سو استفاده نموده و اذهان مسلمانان بی خبر را مشوب ساخته اند.
با در نظر گرفتن این جهات می گوییم چنان که در حدیث متواتر و معروف انی تارک فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی، اهل بیتی آمده است، و مورد اتفاق شیعه و سنی است؛ پیغمبر اکرم صله الله علیه و اله اهل بیت خود را از قرآن مجید جدا نمی داند و کشف اسرار و تاویل آیات قرآن مجید را به عهده ی آنان گذارده است، و به مصداق اهل بیت ادری بما فی البیت آن ذوات مقدسه را از هر کس دیگری آشنا تر به روش و اهداف قرآن می داند.

منبع: موعودی که جهان در انتظار اوست ـ استاد علی دوانی.

حضور كارشناسان مركز تخصصی مهدویت در برنامه زنده راز

برنامه «راز» به كارگردانی نادر طالب زاده چهارشنبه 1 مردادماه با حضور حجت الاسلام محمد شهبازیان، و حجت الاسلام زهیر دهقانی ارانی از اساتید و فارغ التحصیلان مركز تخصصی مهدویت با موضوع «مهدویت از نگاه غرب» به روی آنتن شبكه چهار سیما رفت.
حجت الاسلام دهقانی در ابتدای برنامه گفت: متاسفانه بحث مهدویت در این سال‌ها مغفول مانده است. به همین دلیل باید گفت اطلاعات عمومی جامعه نسبت به این مسئله كافی نیست.
وی افزود: بعد از انقلاب اسلامی در كنار بحث آخرالزمان، موضوع آخرالزمان از نظر اسلام نیز برای كشورهای غربی اهمیت زیادی پیدا كرد؛ به گونه‌ای كه بعد از سال 2000 به ویژه بعد از سال‌های 2005 و 2006 فكر جدیدی در فضای رسانه‌ای به خصوص در حوزه كتاب نویسی آنها ایجاد شد.
مسئول گروه غرب و مهدویت مركز تخصصی مهدویت در همین زمینه گفت: بعد از سال 2006، نویسندگان جوانی در حوزه مهدویت در غرب كتاب نوشتند. این در حالی است كه غرب از گستره وسیع مطالعاتی در این زمینه برخوردار است. این مسئله نشان دهنده وجود امكانات وسیع و حمایت از آنها است؛ به گونه‌ای كه غرب از افراد شناخته شده خود برای نوشتن كتاب‌های ضدمهدویت استفاده می‌كند.
حجت الاسلام دهقانی با اشاره به كتاب «جنگ¬ خدا علیه ترور: اسلام، پیشگویی و كتاب مقدس» گفت: جوئل ریچاردسون، نویسنده قصد دارد در این كتاب اینگونه القا كند كه دین اسلام برای مسیحیت خطرناك است و دین مسیحیت آنها را از اسلام برحذر داشته است.
كتاب «مهدی؛ مسیحای به سرقت رفته» نوشته رون كانترل است كه روی جلد آن عكس بن لادن وجود دارد. در واقع آنها می‌خواهند اینگونه القا كنند كه بن لادن نماد حضرت مهدی (عج) است كه مسلمانان آن را تبلیغ می‌كنند.
وی با معرفی چند كتاب دیگر غربی كه با محوریت ضدمهدویت نوشته شده‎اند، تصریح كرد: متاسفانه رمان‎هایی كه در این حوزه نوشته شده جزو كتاب‎های پرفروش قرار گرفته‎اند.
مسئول گروه غرب و مهدویت مركز تخصصی مهدویت با اشاره به جوئل روزنبرگ گفت: وی 3 كتاب در حوزه مهدویت نوشته است كه همه آنها جزو كتاب‎های پرفروش غرب به شمار می‎رود.
در حال حاضر این فرد با عنوان كارشناس اسلام شناسی در غرب شناخته می‎شود. كتاب «امام دوازدهم» این فرد اینگونه آغاز می‎شود كه رئیس جمهور ایران خبر ظهور امام زمان (عج) را می‎دهد و همزمان بمب‎های اتم ایران به سرزمین‎های غربی شلیك می‎شود.
حجت الاسلام دهقانی با بیان اینكه قطعا رسانه‌ها تاثیر زیادی در تعداد كتاب‌های منتشر شده دارند، گفت: در نوامبر سال 2013 در سایت آمازون كتاب «اسلامیك انتی كریس» در رتبه چهارم یا پنجم پرفروش‎ها قرار گرفت. حتی در سال 2014 به جای اینكه فروش این كتاب كاهش یابد، این كتاب در رتبه دوم یا سوم پرفروش‎‎های كتاب دینی و مذهبی قرار گرفت؛ به گونه‌ای كه نیویورك تایمز این كتاب را در لیست كتاب‌های پرفروش قرار داد.
وی با بیان اینكه مهدی ستیزی دارای عقبه تاریخی نیست، گفت: اولین اقدام علنی در این زمینه حدود 40 سال پیش و با اكران فیلم نوستراداموس شروع شد كه در این فیلم مهدی ستیزی به طور آشكارا به نمایش در آمد؛ با این حال روند مهدی ستیزی بعد از این فیلم دیگر آشكار نبود تا اینكه بعد از سال 2005 و 2006 غرب دوباره اقدامات علنی خود را پیش گرفت.
مسئول گروه غرب و مهدویت مركز تخصصی مهدویت درباره دلایل شروع اقدامات علنی مهدی ستیزی بعد از سال 2005 گفت: شاید بتوان گفت ظهور جنبش‌های اسلامی یكی از دلایل این امر است.
البته نباید فراموش كرد كه بعد از این سال دیگر غربی‌ها دیگر نمی‌توانستند جلوی انتشار مطالب درباره امام زمان(عج) را بگیرند و به همین دلیل مهدی ستیزی آنها دوباره آغاز شد.
دهقانی با اشاره به روزنبرگ گفت: این فرد زمانی مشاور نتانیاهو در انتخابات رژیم صهیونیستی بود.
در حالی كه تا قبل از سال 2007 كسی او را نمی‎شناخت، توانست با نوشتن كتاب امام دوازدهم به شهرت برسد به طوری كه الان یكی از كارشناسان مسیحیت و اسلام شناس غربی به شمار می‌رود.
در ادامه حجت الاسلام شهبازیان گفت: ویلیام مونتگمری وات عنوان می‎كند امروز كسانی كه درباره شرق شناسی یا همان اسلام شناسی در غرب فعالیت می‎كنند در واقع در راستای زیاده خواهی‎های غرب قدم برمی‎دارند. به تبع این سوال پیش می‎آید كه چرا غرب ضد اسلام فعالیت می‎كند؟ در پاسخ به این سوال باید گفت ما دو غرب داریم؛ غرب سیاسی و غرب دینی كه قطعا خدا در غرب سیاسی هیچ نقشی ندارد ولی در غرب دینی اینگونه نیست؛ با این حال هم غرب سیاسی و هم غرب دینی در تلاش هستند تا خاورمیانه جدیدی را ایجاد كنند و چون اسلام مانع چنین كاری است؛ آنها به اسلام ستیزی روی آورده اند.
وی در همین زمینه افزود: واشنگتن پست زمانی در یكی از شماره‌های خود نوشت تا زمانی كه روح خمینی (ره) و انقلاب اسلامی در خاورمیانه زنده است، امكان تسلط بر آن وجود ندارد و همین مسئله باعث اسلام ستیزی آنها شده است. امروز می‌بینیم حزب الله توانست غرب را به زانو در بیاورد. این درحالی است كه حتی سلفی‌ها با وجود سنی بودن حزب الله به این دلیل كه انقلاب اسلامی الگوی حزب الله است، حاضر به كمك به آن نیستند.
این پروژهشگر با بیان اینكه امروز موعودباوری یكی از بحث‌های اصلی دنیا محسوب می‌شود، گفت: غرب بر این مسئله تمركز كرده است. 100 دانشگاه شیعه شناسی در دنیا و 4 دانشگاه شیعه شناسی در اسرائیل وجود دارد. طبیعتا گروه‌های مخالف مانند داعش كه امروزه در عراق، سوریه و .... شكل گرفته‌اند عقبه روایی دارند كه غرب به آنها تزریق كرده است.
حجت الاسلام شهبازیان افزود: امروزه غرب به خوبی می‌بیند كه آمار گرایش به مهدویت در دنیا بسیار بالا است. در حال حاضر به غیر از حضرت پیامبر(ص) كه نماد مسلمان سنی و شیعه در جهان است، امام حسین (ع) و امام زمان (عج) نیز به عنوان نمادهای اسلام در دنیا شناخته می‎شوند. تنزل در غرب به خوبی نمایان است و به همین دلیل غربی‎ها مردم را از طرق مختلف مانند فیلم و كتاب به اسلام ستیزی دعوت می‌كنند.
وی با بیان اینكه هم غرب سیاسی و هم غرب دینی آخرالزمان را جعل كرده اند، گفت: از قرن 16 میلادی به بعد سیاسیون بریتانیا در كنار افراد مذهبی خود قرار گرفتند تا از این طریق بتوانند عثمانی را از بین ببرند و همین مسئله باعث ایجاد پایه جدیدی در پروتستان شد كه در نهایت منجر به ظهور پروتستان‌های بنیادگرا گردید؛ به گونه‌ای كه امروزه 30 درصد آرا آمریكا را همین پروتستان‌های بنیادگرا در اختیار دارند. این دسته از پروتستان‌ها نیز مطابق با سیاست‌های آمریكا دست به تحریف‌های آخرالزمانی زده‌اند.
این پروژهشگر با اشاره به مستند «اردوگاه مسیح» افزود: غربی‌ها در این مستند نشان می‌دهند كه دشمن اصلیشان در آخرالزمان امام زمان (عج) است. نباید فراموش كرد كه تنها مكان ظهور مسیح در ادبیات مسیحیت، كشور سكولار آمریكا است. در واقع آنها می‌خواهند از این طریق این موضوع را القا كنند كه برای ظهور حضرت مسیح(ع) باید با مسلمانان بجنگند.
حجت الاسلام شهبازیان گفت:غربی‌ها در بسیاری از كتاب‌های ضدمهدویت خود روایت‌های ما را نیز آورده‌اند. آنها این روایت‌ها را به گونه‌ای با روایت‌های خود تطبیق داده‌اند كه گویی امام زمان(عج) مقابل حضرت مسیح می‌ایستد. طبیعتا فعالیت‌های ضدمهدوی آنها باید غیرت را در جامعه دانشگاهی، حوزوی، رسانه ای و ... ایجاد كند.
وی ادامه داد: زمانی با یكی از كشیش‌های پروتستانی صحبت می كردم؛ او گفت كه جریان‌های بنیادگرای پروتستان همانند وهابی‌های اسلام احمق هستند. او حتی برای توهین و نسبت دادن لقب‌های نادرست به امام زمان از سوی بنیادگراها، عذرخواهی كرد. طبیعتا این مسئله نشان می‎دهد كه در مسیحیت نیز افرادی وجودی دارند كه به امام زمان(ع) توجه داشته باشند.
این پروژهشگر با اشاره به برنامه تلویزیونی جوئل روزنبرگ در شبكه فاكس نیوز گفت: وی در یكی از برنامه‌های خود عنوان می‌كند كه احمدی نژاد و امام خمینی(ره) بمب اتم به امام زمان (عج) می‌دهند. او حتی اشتباهی به جای مقام معظم رهبری از امام خمینی(ره) یاد می‌كند. غربی‎ها چنین فردی را كه در قرآن سوزی آمریكا و ... دست داشته و حتی در برنامه تلویزیونی اینگونه صحبت می‌كند را فرد فرهیخته خود می‌دانند.
در ادامه نادر طالب زاده با اشاره به قدیمی‌ترین انجیل دنیا گفت: اگر غربی‌ها درباره اسلام درست می‌گویند چرا در خصوص انجیل برنابا كه هم اكنون در موزه‌ای در تركیه نگهداری می‌شود و در آن بارها از پیامبر سخن گفته شده، صحبت نمی كنند؛ البته باید گفت متاسفانه جهان اسلام نیز نسبت به این انجیل تعصبی از خود نشان نمی‌دهد و در واقع هیچ دانشمندی درباره آن تحقیق نمی‌ کند.
وی با بیان اینكه قیمت این كتاب 36 میلیون دلار است، گفت: در حقیقت قیمت هیچ كتابی در دنیا به این اندازه نیست. قطعا این انجیل برای جهان اسلام كتاب مهمی به شمار می‌رود؛ چرا كه از زبان حضرت مسیح(ع) درباره حضرت محمد (ص) بشارت داده شده است.
گفتنی است، در این برنامه كلیپی درباره مسیحیت و همچنین مستند «اردوگاه مسیح» نشان داده شد.
 

Subscribe to RSS - سخن مهدوی محققان

دسته بندی