شهید آیت الله سید محمد صدر:

مقدمه دوم:

عدالت کامل تنها در چارچوب اسلام تحقق می یابد.
این مطلب نیازمند تحلیلی کلامی است که به طور خلاصه چنین است:
اسلام آخرین دین آسمانی است و خرد جمعی از ایجاد عدالت کامل در جهان نا توان است و خداوند نیز به عملی نمودن عدالت کامل و عبودیّت مطلق بر روی زمین وعده داده است، پس نتیجه می گیریم عدالت مورد نظر، همان اسلام است زیرا این عدالت کامل از عقل بشری بر نمی خیزد و دین دیگری هم جز اسلام نخواهد آمد.
حال که روش نخست با هردو مقدمه اش بیان شد، در می یابیم سعادت و رفاه موجود در حکومت مهدوی در واقع ثمره پیاده شدن قوانین اسلام در آن حکومت است. بدین ترتیب ثابت می شود دینی که امام علیه السلام به آن می گرود و قانونی که در دولت آن حضرت مدار تمامی حرکت هاست، دین اسلام می باشد.
روش دوم: ارائه اخباری که امام مهدی علیه السلام را پیاده کننده ی دین اسلام معرفی می کند.
این اخبار بر چند گونه است:
1.اخباری که ایشان را از نسل پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و از امت و اهل بیت او می داند. بی گمان هرگاه امام دارای این ویژگی ها باشد، مسلمان نیز خواهد بود.
در زیر نمونه هایی از این اخبار را می آوریم:
ابو داوود، نعیم بن حماد و حاکم از ابو سعید نقل کردند که پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود:
المهدی منی...1
مهدی از نسل من است...
احمد، باوردی و ابو نعیم از ابو سعید نقل کرده اند که پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود:
أبشرکم بالمهدی رجل من قریش من عترتی...2
بشارت می دهم شما را به مهدی که مردی از قریش است و از خاندان من...
ابو داوود، ابن ماجه، طبرانی و حاکم از ام سلمه نقل کردند که رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود:
المهدی من عترتی من ولد فاطمه.3
مهدی از خاندان من و فرزندان فاطمه است.
ابو نعیم از ابو سعید و او هم از پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله نقل کرده که فرمود:
ألمهدی  منّا أهل البیت،رجل من امتی...4
مهدی از ما اهل بیت است. او مردی است از امت من.
احمد، ابن ابی شیبه، ان ماجه و نعیم ابن حماد از امام علی علیه السلام نقل کردند که پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود:
ألمهدی منّا اهل البیت 5
مهدی از ما اهل بیت است...
ابن ابی شیبه، طبرانی، دار قطنی، ابو نعیم و حاکم از ابن مسعود نقل کردند که پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود:
لا تذهب الدنیا حتی یبعث الله تعالی رجلا من اهل بیتی...6
دنیا پایان نمی پذیرد مگر آن که خداوند مردی از اهل بیت مرا برانگیزد...
طبرانی از ابن مسعود و او هم از رسول خدا صلی الله علیه و اله نقل کرده که حضرتش فرمود:
لو لم یبق من الدنیا الا لیله لملک فیها رجل من اهل بیتی.7
اگر از دنیا فقط یک شب باقی مانده باشد، خداوند مردی از اهل بیت مرا به حکومت می رساند.
2.اخباری درباره ی اینکه امام مهدی علیه السلام بر امت اسلامی ـ به طور خاص ـ حکومت می کند و در این صورت حکرانی او نمی تواند جز بر اساس اسلام باشد. در زیر نمونه هایی از این اخبار را می آوریم:
ترمذی از ابو سعید خدری نقل کرده است که پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود :
إنّ فی امتی المهدی یخرج...8
بی تردید مهدی در امت من است و ظهور می کند (یعنی در میان آن ها حکومت می کند).
نعیم ابن حماد و ابن ماجه از ابو سعید روایت کردند که رسول خدا فرمود:
یکون فی امتی مهدی...9
مهدی در امت من است...
احمد و مسلم از جابر نقل کردند که پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود:
یکون فی آخر امتی خلیفه...10
برای امت من در آخرالزمان خلیفه ای است...
3.اخباری که امام مهدی علیه السلام را پیاده کننده ی دین اسلام و سنت پیامبر صلی الله علیه و اله معرفی می نماید مانند این روایات:
طبرانی و ابو نعیم از ابو سعید خدری روایت کرده اند که پیامبر خدا صلی الله علیه و اله فرمود:
یخرج رجل من اهل بیتی یقول بسنتی...11
 مردی از اهل بیت من خروج می کند که گفتارش طبق سنت من است...
نعیم بن حماد از امام علی علیه السلام و ایشان هم از پیامبر صلی الله علیه و االه نقل کرده است که فرمود:
المهدی رجل من عترتی یقاتل علی سنتی، کما قاتلت انا علی الوحی.12
مهدی مردی از خاندان من است و بر اساس سنت من می جنگد، همچنان که من بر اساس وحی جنگیدم.
بن حجر نوشته است: پیامبر خدا صلی الله علیه و اله فرمود:
یکون اختلاف عند موت خلیفه... و یعمل فی الناس بسنت نبیّهم و یلقی الاسلام بجرانه علی الارض.13
در زمان مهدی علیه السلام میان مردم به سنت پیامبرشان رفتار خواهد شد و دین اسلام به طور کامل در زمین پیاده می گردد.
شیخ طوسی از امام محمد باقر علیه السلام نقل کرده است:
ویقتل الناس حتی لایبقی الا دین محمد صلی الله علیه و اله...14
امام مهدی دشمنان مرا می کشد تا جز دین محمد صلی الله علیه و اله باقی نماند.
ابویعلی از ابو هریره نقل کرده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله فرمود:
لا تقوم الساعه حتی یخرج علیهم رجل من اهل بیتی، فیضربهم حتی یرجعوا الی الحق...15
قیامت بر پا نمی شود مگر مردی از اهل بیت من قیام کند و منحرفان را بزن تا به حق باز گردند...
ابو یعلی می گوید: مراد پیامبر صلی الله علیه و اله از حق، اسلام است.
شیخ مفید از مفضل بن عمر جعفی نقل کرده است که امام جعفر صادق علیه السلام فرمود:
اذا اذن الله تعالی للقائم فی الخروج صعد المنبر فدعا الناس الی نفسه و ناشدهم باللهو دعاهم الی حقه، وأن یسیر فیهم بسنته رسول الله صلی الله علیه و اله و یعمل فیهم بعلمه...16
هرگاه خداوند به قائم ما اجازه ظهور دهد، از منبر بالا رود و مردم را به خویش فرا خواند و آن ها را به خدا وند سوگند دهد و به حق خود دعوت نماید و در میان مردم به سنت رسول خدا صلی الله علیه و اله رفتار کند و همچون او عمل نماید...
4.دسته ای از اخبار بیان می کند امام مهدی علیه السلام زمین را از قسط و عدل پر می سازد همان طور که از ستم و بی داد آکنده شده باشد.
این گونه اخبار به طور متواتر از پیامبر و معصومین علیه السلام نقل شده و آن گرامیان معتقدند که قسط و عدل، جز اسلام نیست در نتیجه معنایش این است که امام علیه السلام هم در ساحت اندیشه وهم در ساحت حکومت، اسلام را پذیرفته و اجرا خواهد نمود.
آیت الله صافی یکصد و بیست و نه حدیث را با این عبارت ارجمند نقل کرده است17 ومنابع عامه نیز آن را فراوان نقل نموده اند؛ مانند: صحاح ابو داوود،بن ماجه، ترمذی و منابع بسیار دیگری که در کتاب گذشته بر شمردیم.18 علاوه بر این ها، منابع امامیه بسیار زیاد می باشد. در بخش دوم به شکل روشن تری از این اخبار سخن خواهیم گفت.
اینها دو روش برای اثبات دین امام مهدی علیه السلام بود. واینک در مقام نتیجه گیری از این دو روش استدلالی می گوییم: بی شک مهدی علیه السلام همان طور که در برنامه ی کلی الهی ثابت شده است عدالت کامل را در دولت جهانی پیاده خواهد نمود و به اسلام خواهد گروید و آن را اجرا خواهد نمود: پس اسلام همان طرح عادل و کامل است.

پی نوشت ها:

1 تا 7 . السیوطی ، جلال الدین ،الحاوی للفتاوی ؛ ج2 ، ص124.
8.السیوطی ، جلال الدین ، همان ؛ ص126.
9.همان
10.همان ؛ص131.
11.همان
12.همان ؛ ص148.
13.الهیثمی ، احمد ابن حجر ، الصواعق المحرقه ؛ ص98.
14.الطوسی ، محمد ابن الحسن ،همان ؛ ص283.
15.السیوطی ،جلال الدین ، همان ؛ ج2 ، ص131.
16.المفید ،محمد ابن محمد ، همان ؛ ص342 به بعد.
17. الصافی الگلپایگانی ،لطف الله ،منتخب الاثر ؛ص478.
18.ر . ک :الصدر ، سید محمد ، همان ؛ ص281 به بعد.
منبع : ترجمه کتاب تاریخ ما بعد الظهورـ مترجم: حسن سجادی پور، ص 63

Subscribe to RSS - سخن مراجع و علما در مورد امام زمان

دسته بندی