شهید حسن باقری:

در دفتر خاطرات او نوشته شده بود:

دیشب متاسفانه بدون اینکه وضو بگیرم، روی تختم خوابیدم. زیر پتو رفتم تا بعدا، قبل خواب، وضو بگیرم. ولی خاک عالم بر سرم شد و خوابم برد. از لطف حضرت امام عصر(عج) دور ماندم. حالا چرا، خدا می داند! در اینجا پاک ماندن مشکل است و خیلی چیز ها قاطی می شود. وقتی انسان از نظر روحی خراب شود، از توجه امام عصر (عج) هم دور می شود. (1)

 

شهید علی صیاد شیرازی:

اول هر جلسه ای هر چقدر هم که کوتاه بود، حتما یک سوره ی کوچک قرآن را می خواند، دعای فرج امام زمان(عج) را هم می خواند و بعد حرفش را شروع می کرد. (2)

 

شهید یونس زنگی آبادی:

همسر شهید می گوید، یک بار از او پرسیدم: حاج یونس، تو در لشکر چکاره ای؟ از من که می پرسند حاج یونس چکاره است، من خودم هم نمی دانم چه جوابی بدهم؟ حاج یونس گفت: بگو شوهر من سرباز امام زمان(عج) است. (3)

پی نوشت ها:

1 – کتاب مقصود تویی، موسسه فرهنگی هنری قدر ولایت، ص 67.

2 – همان، ص 90.

3 – کتاب مبارزه با نفس، موسسه فرهنگی هنری قدر ولایت، ص 32.

Subscribe to RSS - خاطره ای از زبان همسر شهید یونس زنگی آبادی

دسته بندی