سلسله جلسه از جلسات مسئولین واحدها در کانون وارثان انتظار تبریز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی کانون وارثان انتظار تبریز، روز جمعه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۰ اعضاء مسئولین با حضور مدیر مسئول کانون وارثان انتظار(حجت الاسلام اسداللهی) جهت جمع بندی فعالیت های به عمل آمده در کانون و دیگر تصمیمات آتی برا سال جدید در مسجد دارالسلام حضور یافتند.

 

در ابتدا، وی با تحویل گزارش های تصویری از مجموع فعالیت های به عمل آمده مسئولین جلسه را آغاز نمود و نواقص و نقاط و اصول رعایت نشده در مورد گزارش ها را بررسی کرد. سپس، اعضاء به ترتیب در مورد گزارش های خود توضیحات جزئی را دادند و حجت الاسلام اسد اللهی به نواقص موجود در هر یک از آن ها اشاره کرد تا رفع نمایند.در ادامه، وی تهیه و طراحی و آماده سازی ویژه نامه را مجدد اعلام و چگونگی انجام آن بین اعضاء را بررسی کردند.

 

 

 

 

به گزارش روابط عمومی کانون وارثان انتظار تبریز، در مورخ ۹۵/۱۲/۱۳ جلسه ماهانه روندکاری مسئولین واحدها با حضور مدیر مسئول کانون وارثان (حجت الاسلام اسداللهی) در مسجد دالسلام برگزار شد.

حجت الاسلام اسد اللهی در ابتدا روند جلسه را با مسئول واحد قلمستان آغاز کرد به صورتی که: وی با تحویل برخی مسئولیت های موکول شده به اعضا واحد قلمستان و تحویل کارهای انجام گرفته شده گفت: نواقص تحقیقات را به صورت مثمر ثمر رفع نموده و احادیث مرتبط با فلش کارتها را نیز جمع نمایید.

واحد قلمستان 

مسئول واحد فوق در گزارش کاری خود اعلام نمود، فلش کارت های الفبا به اتمام رسیده و در حال حاضر ۳۱ کلیپ با موضوع سیاسی، علمی در حال انجام می باشد که ۸۰ درصد آن به اتمام رسیده است.حجت الاسلام اسداللهی در مورد وظیفه جدید به این واحد گفت: مطالب بنیاد مسجد انگجی را دریافت نموده و با نام نیمه شعبان در پورتال صدق قرار دهید.

میکس و مونتاژ

نمونه صوت و فیلم های تهیه شده را تحویل داده و با اعلام نظراتی از سوی مسئول کانون رفع نقص نمودند. در ادامه مدیر مسئول وظایفی جدید به گروه فوق اعلام نمود که: ۷۰ صوت با نام گونش از بنیاد مسجد انگجی دریافت نموده و به نام بنیاد نیمه شعبان کار کرده و در پورتال صدق قرار دهید.

زبان دوم

 مسئول این گروه در گزارش کاری خود اعلام نمود: فعالیت های جمع بندی شده برخی اعضا به اتمام رسیده و برخی نيز به دلیل مشکلات سیستم تا حدودی انجام گرفته است. همچنین، از بین وظایف الحاق شده دو نفر از اعضا ترجمه فلش کارتها را بر عهده گرفته اند. ترجمه بانوی منتظر و فراماسونری هم به اتمام رسیده و در دست تایپ و جایگزاری برای آخر هفته می باشد.

طراحی

برای کارای انجام گرفته بین اعضا این گروه با رفع برخی نواقص نظراتی برای فعالیت های آتی داده شد. همچنین، در جلسه فوق قرار براین شد قالبی جهت ارائه گزارش تصویری مسئولین توسط گروه طراحی انجام گرفته و به تمامی اعضا انتقال دهد تا مرخ ۹۵/۱۲/۲۰ آماده کرده و ارائ دهند. حجت الاسلام اسد اللهی در جمع مسئولین ابراز کرد: همیشه منتظر نباشیم که کسی فعالیت یا وظیفه ای را برای ما موکول کند بلکه، خودمان دنبال فکر و راهکار باشیم و وظایف الحاق شده به زیر گروه ها را دقیق پیگیر شویم. وی در اواخر جلسه به وظیفه کلی در رابطه با تمامی مسئولین واحدها تحت عنوان ویژه نامه سال ۹۶ اعلام نموده و گفت: گروه طراحی با طراحی نمودن پوستر مقام معظم رهبری (مدظله) و تصویر زمینه مرتبط با ویژه نامه و همچنين دیگر گروه ها با ارائه مطالب مرتبط با مهدويت و قرار دهی آن در پورتال و کانال اطلاع رسانی صدق برای سال جدید نهایت تلاش خود را به عمل آورند.

جلسه کاری مسئولین واحدها با حضور مدیرمسئول کانون وارثان انتظار برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی کانون وارثان انتظار تبریز، روزیکشنبه مورخه ۹۵/۱۱/۲۴ مدیرمسئول کانون وارثان و مسئولین واحدها جهت بررسی روندکاری و عملکرد گروه های کاری در تقسیم کارها جلسه ای دراین راستا در مسجد دارالسلام دایر کردند.

حجت الاسلام اسداللهی درابتدا گفت: فعالیت و تلاش های بی وقفه کانون ها و مساجد یک تلاش پشت صحنه جنگ می باشد؛ تلاش های خود را  بدون هیچ درنگی ادامه داده و نیروهای کارآمدی برای جایگزینی خود تربیت نمایید.

وی ادامه داد: تربیت نیرو باید به گونه ای انجام گیرد که تنها در تربیت گفتاری یا به عبارتی کلامی نباشد بلکه باید نیرو را در صحنه ها و فعالیت های عملی قرار دهید تا پخته شود. هدف اصلی ما تنها فعالیت در سایت و پورتال نیست بلکه، این است که ما تربیت شویم و بتوانیم لیاقت تربیت کردن ولایی را داشته باشیم و تاثیر گذار شویم.

سعی کنیم براین باور ولایی و دینمان استوار و محکم مانده و تاثیرگذاریمان طبق اصول و راه و روش صحیح انجام گیرد.

وی خاطرنشان کرد: نکته دیگر و مهم در تربیت شدنمان امانت داری است، طوری که در بین اطرافیانمان چه در امور کاری وچه در امور اخلاقی راز دار بمانیم. همچنین، دیدگاه مثبتی برگزینه تربیتیمان داشته باشیم و کم کم وارد بحث شویم تا گزینه مورد نظر دربین ما احساس امنیت کند. لذا، تلاش بر عامل مثبت بودن و مثمر ثمر بودن داشته و استوار بر دین و انقلابمان باشیم.             

سپس، گزارش کاری و فعالیتی اعضاء توسط مسئولین واحدها به مدیرمسئول کانون ارائه داده و مورد بررسی قرار گرفته شد.

 

 

آخرین توصیه ها، برای داشتن یک سفر راحت در جلسه ی نهایی اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی کانون وارثان انتظار تبریز، جلسه ی پایانی برای آماده سازی مسافران کربلا، با حضور حجت الاسلام اسداللهی و افراد شرکت کننده در این پیاده روی روز جمعه مورخه 1395/07/30 در مسجد دارالسلام برگزار شد.

نخست، حجت الاسلام اسداللهی در مورد کیفیت زیارت اظهار کرد: به نوعی در این زیارت وارد شوید که «عارفاً بحقّه » باشد. سختی راه را در نظر داشته باشید و با برنامه ریزی حرکت نمایید. سعی ما باید بر هماهنگی کامل بین افراد باشد چرا که دیرکرد در یکی از برنامه ها موجب اختلال در سایر برنامه ها خواهد شد. از توصیه های مدیریت پیروی تام داشته باشید تا مسافرتی راحت و بدون دردسر داشته باشیم. 

وی افزود: به کوهنوردی قبل از زیارت توجه داشته و مهم تلقی نمایید و حتما در جلسات کوهنوردی قبل از پیاده روی اربعین حضور داشته باشید.  از جمعه ی هفته ی بعد کوهنوردی های هفتگی برای آمادگی جسمانی برای پیاده روی اربعین شروع خواهد شد.

وی در ادامه لیستی از وسایل ضروری برای این مسافرت را عنوان کرد و زمان قطعی حرکت ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخه 1395/08/23 در مسجد دارالسلام اعلام کرد.

 

در جلسه ی کاری امروز به ارزیابی فعالیت واحدهای کاری پرداخته شد.

به گزارش روابط عمومی کانون وارثان انتظار تبریز، در جلسه کاری اخیر که با حضور حجت الاسلام اسداللهی و سرگروه های کاری، روز جمعه مورخه 1395/07/30 در مسجد دارالسلام برگزار شد.

اولویت بحث با روند کاری الفبای مهدویت بود که تصریح شد: دقت عمل نسبت به سرعت عمل در اولویت بالاتری قرار دارد و نباید سرعت بالای کار از دقت آن بکاهد.

با بررسی فعالیت های گروه ها، عملکرد گروه ها مناسب و در مسیر تعیین شده آن ها بود. گزارش کارها نیز بایستی هر دو هفته یک بار تحویل داده شود.

در مورد سایر فعالیت های مجازی و فرهنگی نیز اشاره شد که: نحوه ی بیان و ارائه ی اطلاعات از اهمیت بالایی در نتیجه ی پایانی و میزان تاثیر نهایی برخوردار است.

فلش کارت های الفبای مهدوی

این طرح فعلا در مراحل تولیدی است از جمله طراحی، تحقیقات، فتوشاپ و . . .

ارتباط بین افراد مسئول در این طرح بسیار مهم و ضروری تلقی شده و توصیه شد که باید با هم هماهنگی کامل داشته باشند.

پورتال

فعالیت پورتال که هدف آن، فراهم کردن یک پایگاه اطلاعاتی کامل و حجیم در موضوعات مهدویت و اسلامی است، هر چند در این اواخر کمی وقفه در فعالیت های این بخش ایجاد شده ولی با نیروی مضاعف به این بخش پرداخته خواهد شد.

عملکرد گروه و روابط عمومی کافی نیست و باید بیشتر در جریان اتفاقات و فعالیت های انجام شده در کانون باشند.

و اما توصیه کلی برای تمامی سرگروه های واحد این است که برای خود جانشینی از بین نیروهای ثابت قدم گروه انتخاب کنند که در روز مبادا این افراد به رهبری واحد بپردازند.

خانواده های زائرین اربعین، جهت اطلاع یابی از شرایط و اعلام رضایت قطعی خود در مسجد دارالسلام حضور یافتند.

به گزارش روابط عمومی کانون وارثان انتظار تبریز، جلسه ای با خانواده های محترم اعضا روز سه شنبه بعد از نماز مغرب با حضور مدیر مسئول کانون، حجت الاسلام اسداللهی جهت شرح رفت و آمد زائرین در مسجد دارالسلام برگزار شد.

در این سخنرانی، مدیر مسئول کانون با اشاره براینکه توفیق الهی و عنایات خاصه حضرت بقیة الله الاعظم (عج) نصیب حالمان گردید و با دیداری از خانواده های محترم اعضا کانون دور هم جمع شدیم تا با نظر سنجی جمعی، اطلاع رسانی و برنامه ریزی اساسی در این زمینه صورت گیرد. 

مسئولین و برنامه ریزان کاروان زیارتی اربعین کانون وارثان حجت الاسلام اسداللهی و آقای فرهاد علیزاده از اعضای کانون می باشد.

وی گفت: با توجه به اینکه حرکت زائرین به صورت پیاده روی خواهد بود؛ جهت آمادگی زائرین یک برنامه پیاده روی بعد از اتمام دهه ی اول محرم خواهیم داشت.

ایشان در ادامه اظهار کرد، جهت همراهی بهتر اعضا در پیاده روی اربعین پرچمی در دست طراحی می باشد که اعضا باید با خود حمل نمایند.

در این جلسه قرار براین شد که زائرین به غیر از لوازم ضروری و مهم از حمل وسایل اضافی جهت راحتی خودداری نمایند.

وی اعلام کرد، زمان ثبت نام به اتمام رسیده و ثبت نام کنندگان فقط از اعضا کانون بوده و احتمال کم شدن هزینه های تحویل گرفته شده وجود دارد.

حجت الاسلام اسداللهی در مورد زمان و مکان زیارتی گفت: مکان های زیارتی، کربلا و نجف می باشند و زیارت کاظمین و سامرا بستگی به شرایط دارد. زمان حرکت نیز 21 آبان و برگشت 4 آذر ماه خواهد بود.

لذا، دراطلاع رسانی های فوق احتمال تغییر وجود دارد و به صورت قطعی اعلام خواهد شد.

 

در راستای ادامه روند کاری کارگروه ها و بررسی عملکرد اعضا جلسه ماهانه ای جهت این امر اختصاص داده شد.

به گزارش روابط عمومی کانون وارثان انتظار تبریز، صبحگاه روز جمعه مورخه 1396/06/26 برای سنجش عملکرد، شناسایی و رفع نواقص گروه ها، سرگروه های کاری و حجت الاسلام اسداللهی، مدیر کانون وارثان انتظار، در مسجد دارالسلام حضور به هم رسانیدند.

حجت الاسلام اسداللهی در آغاز کلام خود برای بیان اهمیت فضای مجازی به سخنی از رهبر انقلاب اشاره کردند که: شبکه های مجازی نیاز مبرم جامعه می باشند و در این بین دو مورد از اهمیت والایی برخوردارند: 1) شبکه های اجتماعی  2) مطالبه گری. وی در این مورد اظهار کرد: امروزه باید روش مطالعه را نیز به روز کرد چرا که کمتر کسی حاضر به خواندن کتاب های معمولی می شود و باید مطالعه را به روشی نرم افزاری انجام داد.

پس از این مقدمه وی با یادآوری اهمیت شبکه های اجتماعی تصریح کرد: در حال حاضر اولویت کار بر روی پورتال نیست و تمرکز اصلی ما بر روی شبکه های اجتماعی  است چرا که برش بیشتری از وبلاگ و وبسایت ها دارند. اما اصلی ترین وظیفه ی ما در حال حاضر، تبیین سبک زندگی اسلامی است که ما در راستای این هدف، تولید بسته های آموزشی کودکان 3 تا 6 ساله را آغاز کرده ایم.

حجت الاسلام اسداللهی افزود: آموزش و تربیت باید از کودکان و از رده های سنی پایین صورت گیرد و منابع بسیار فوق العاده ای برای این موضوع وجود دارند از جمله: حلیة المتقین، رساله ی حقوق امام سجاد ( علیه السلام).

وی در رابطه با روند جدید کاری گروه میکس و مونتاژ گفت: از این به بعد با تهیه ی دکلمه های مختلف از وصیت نامه های شهدا و آنان را بر روی کلیپ های جمع آوری شده از اعضا پیاده نمایند.

و اما در مورد تحویل طرح های اعلامی به گروه طراحی تا هفته ی بعد ادامه داد: نخست، گروه طراحی باید تا هفته ی بعد به ایده پردازی در مورد طرح های بعدی بپردازند و سپس جمع آوری کردن عکس با کیفیت برای استفاده در فلش کارت ها اولویت بعدی است.

در پایان مدیر کانون وارثان انتظار تصریح کرد: نهایی کردن اعضای انتخابی برای کلاسهای برنامه نویسی اندروید و تعیین استاد و زمان برگزاری آن باید به زودی صورت گیرد.

این هفته نیز جلسه ای جهت بررسی عملکرد اعضاء اختصاص داده شد.

به گزارش روابط عمومی کانون وارثان انتظار تبریز، جمعه مورخ 1395/06/12 مصادف با شهادت امام جواد (علیه السلام ) با حضور حجت الاسلام اسداللهی جلسه ای در راستای نحوه ی روند کاری اعضاء در زمینه طرح و ایده های آغاز شده در مسجد دارالسلام برگزار گردید.

در این جلسه، ابتدا به برنامه ها و وظایف سپرده شده به کارگروه ها و سپس به فعالیت اعضاء پرداخته شد.

مدیر مسئول کانون، با اشاره به فعالیت تک تک کارگروه ها و بحث و بررسی جزئیات فعالیت آنها گفت: با وجود فعالیت مستمر و دقیق در زمینه پورتال باید فعالیت های خود را در راستای عملی نمودن طرح های محول شده به نتیجه ی بهتری برسانید. وی با تاکید به مسئله جذب نیرو، گفت: هدف از جذب نیرو صرف داشتن اعضاء نیست بلکه هدف جذب نیروهای متخصص و کاربلد می باشد. لذا، مسئولین واحدها باید در نحوه ی جذب اعضاء و تعدیل آنها دقیق باشند.

سپس گفت: جهت ارتقای کیفیت گروه ها جلسات هفتگی خود را هر هفته به صورت مستمر ادامه دهید تا نقاط قوت و ضعف اعضاء مشخص شود. 

حجت الاسلام اسد اللهی با اشاره به یک طرح آموزشی جدید به کارگروه ها گفت: در راستای هدفمند کردن برنامه های پورتال، برای اعضای فعال کانون، کلاس اندروید نویسی گذاشته خواهد شد؛ به صورتی که ضمن آموزش فعالیت های مختص این طرح به هر یک از اعضاء مسئولیتی محول می گردد. لذا، فعال بودن اعضاء مهم و اساسی می باشد.

وی افزود: در زمینه فعالیت طرح فلش کارت ها و دیگر طرح های محول شده، اعضای کانون به صورت زنجیره وار به یکدیگر مرتبط بوده و هر گروه باید وظایف خود را به نحو صحیح انجام داده وبه دیگری منتقل نماید.

چند خبر خوش، سفره ی نذری امروز را دلچسب تر کرد.

به گزارش روابط عمومی کانون وارثان انتظار تبریز، صبح امروز جمعه مورخه 1395/06/05 مراسمات مختلف شامل قرائت زیارت عاشورا، سفره ی نذری و پس از آن سخنرانی حجت الاسلام اسداللهی و غافلگیری های خوشحال کننده چون حضور کفن یک شهید گمنام و همچنین قرعه کشی برای سفر کربلا در اربعین حسینی از جمله اتفاقات مهم بود.

نخست پس از آماده سازی سفره، قرائت زیارت عاشورا آغاز و با مداحی در رثای سالار شهیدان پایان گرفت، پس از اتمام پخش نذری، با حضور حجت الاسلام اسداللهی، سخنرانی وی حول محور اهل بیت و به ویژه امام حسین ( علیه السلام ) و شهیدان آغاز شد.

وی ابتدا با اشاره به آفرینش و قدرت الهی و عظمت عالم خلقت و همچنین خلیفة اللهی انسان اظهار کرد: خداوند در بین انسان ها، انسان های خاصی خلق کرده است که مایه ی هدایت و نجات دیگر انسان هایند، این انسان های خاص همان اهل بیت ( علیهم السلام ) هستند که خداوند آنان را راهنمای ما به سوی رستگاری قرار داده است، امام حسین ( علیه السلام ) نیز « مصباح الهدی » و « سفینة النجات » خوانده شده، مصباح الهدی که همان چراغ هدایت است، به آن معنا که حتی اگر زمانی در دریا گم شوی، اگر نوری ببینی به سوی آن حرکت میکنی و با آن نور راه خود را پیدا می کنی و سفینة النجات از آن جهت که در هجوم موج ها و طوفان های گمراهی، این حسین ( علیه السلام ) است که می تواند تو را به سلامت به سر منزل مقصود برساند.

وی ادامه داد: این کشتی نجات حسینی چند ویژگی دارد: نخست، اسرع  است یعنی به سرعت به مقصود که همان رستگاری و هدایت است می رساند. دیگری اوسع  یعنی تعداد بسیار زیادی از مردم را می تواند به هدایت برساند. انفذ  است یعنی از هر سویی نفوذپذیری دارید، به این معنا که هر فردی از هر قشری می تواند به این کشتی راه یابد.

حجت الاسلام اسداللهی با یادآوری مقام والای شهدا گفت: شهدا حاجت خود را از اباعبدالله ( علیه السلام ) گرفته اند ما نیز باید به واسطه ی این شهدا به حاجات خود دست یابیم.

وی با اشاره به روایاتی در این زمینه سخنان خود را به پایان برد.

پس از اتمام سخنرانی، افراد حاضر به زیارت کفن یک شهید گمنام پرداختند و پس از آن قرعه کشی برای سفر به کربلا در اربعین امسال صورت گرفت که خانم « فاطمه نجفی » برنده ی این قرعه کشی شدند.

 

 

 

 

 

 

برای بررسی پیشرفت های طرح تولید فلش کارتهای آموزشی برای کودکان جلسه ای با کارگروه قلمستان ترتیب داده شد.

به گزارش روابط عمومی کانون وارثان انتظار تبریز، روز جمعه مورخه 1395/05/29  حجت الاسلام اسداللهی برای بررسی روند پیشرفت طرح مذکور جلسه ای با کارگروه قلسمتان ترتیب دادند.

طی این جلسه ابتدا به مرور چگونگی این فلش کارت ها پرداخته شد که در چه شکلی و با چه روندی تولید شوند.

حجت الاسلام اسداللهی توصیه هایی در مورد کارهای گروهی در راستای این طرح داشتند، از جمله آن که فعالیت در این زمینه با حجم بسیار برای یک نفر محول نشود چون باعث سستی و بی مسئولیت اعضا شده و روند کار را کند می کند.

توصیه ی دیگر مبنی بر گسترش دادن این ایده و عدم توقف در یک طرح صرف بود که وی افزود: تنها به الفبا قناعت نکنید و کارهای خود را گسترش دهید حتی به تهیه ی کتب آموزشی برای رنگ ها و سایر آموزش های ضروری برای کودکان فکر کنید.

 

 

صفحه‌ها

Subscribe to RSS - حجت الاسلام اسداللهی

دسته بندی