سخن روز

امیرالمومنین امام علي (ع) :

درانتظارفرج باشید واز رحمت وکارگشایی خدا ناامید نشوید، زیرا بهترین اعمال در نزد خدای بزرگ انتظار فرج است.

 

تبلیغات

تاریخ انتشار: 4 اسفند, 1394 - 11:43

حضرت امام خمینی (ره): 

«رهبر همه شما و همه ما وجود مبارك بقیة الله است و باید ماها و شماها طوری رفتار كنیم كه رضایت آن بزرگوار را كه رضایت خداست بدست آوریم.»

صحیفة نور ـج 14 ص 94 / ، 4/12 / 59

دسته بندی