سخن روز

امیرالمومنین امام علي (ع) :

درانتظارفرج باشید واز رحمت وکارگشایی خدا ناامید نشوید، زیرا بهترین اعمال در نزد خدای بزرگ انتظار فرج است.

 

تبلیغات

تاریخ انتشار: 1 مرداد, 1394 - 08:00

امام صادق(ع) فرمودند:

«چه بر شما خواهد گذشت، وقتی امام هدایتگر را به چشم نبینید؛ گروهی از گروه دیگر بیزاری می جویید. آن گاه سخت مورد آزمایش واقع می شوید و ناخالصان شما از راستان شما، جدا خواهند شد. اول روز در اخبار و آثار، اختلاف و مشاجره خواهید داشت و آخر روز، کارتان به کشت و کشتار خواهد کشید».

منبع: الغیبة النعمانی- ص 473

دسته بندی