سخن روز

امیرالمومنین امام علي (ع) :

درانتظارفرج باشید واز رحمت وکارگشایی خدا ناامید نشوید، زیرا بهترین اعمال در نزد خدای بزرگ انتظار فرج است.

 

تبلیغات

تاریخ انتشار: 20 بهمن, 1394 - 10:34

رسول خدا(صلی الله علیه وآله) فرمودند:

«خوشا به حال صبر کنندگان درغیبت و خوشا به حال پایداری کنندگان بر دوستی ومحبت او».                    

منبع: نیابی الموت - ج 3 ، ص

دسته بندی