• یازده پله زمین رفت به سمت ملکوت یک قدم مانده زمین شوق تکامل دارد هیچ سنگی نشود سنگ صبورت ، تنها تکیه بر کعبه بزن ، کعبه تحمل دارد
  • سپري مي شود اين ظلم، عدو مي بازد مي رسد آن که خداوند بر او مي نازد آيد آن روز که بينند همه عالميان در بقيع حضرت مهدي حرمي مي سازد
  • اى که باشد ز شرف عرش الهى، حرَمت قاف تا قاف جهان، سایه نشین علَمت ریزه خوارند همه خلق ز خوان کرمَت اى شه کشور جان! جان به لب آمد ز غمت
  • از راه می رسد سحر و زنده می شوم از یادها نرفته و پاینده می شوم چون ذرّه ام ،اگر چه نیم قابل تو لیک با مِهر تو چو مِهر درخشنده می شوم
  • ای آفتاب هستی ای شور عشق ومستی بازآ بخوان کلامی زان معجز الهی ای دیده ها به راهت ای قائم هدایت تا کی کنم حکایت شرح غم جدائی
  • تو بين منتظرانت هم عزيز من چه غريبی عجيب تر که چه آسان نبودنت شده عادت چه بيخيال نشستيم نه کوششی نه وفايی فقط نشسته و گفتيم خدا کند که بيايی
  • ای آشنای غربت جمعه ظهور کن یک مرتبه زکوچه ما هم عبور کن حک شد به روی بال قنوت نمازمان این خواهش قدیمی: آقا ظهور کن
  • والـشمس که بی روی تو من حیرانم والــــــــفجر که بی وصل تو در بحرانم واللـــــــــیل که بی نور تو روزم تاریک والـعصر که بی عشق تو در خسرانم
  • عمری به انتظارت ظهورت نشسته ام هرگز گمان مبر که از این صبر خسته ام پیوسته با دعا به سراغ تو آمدم گاهی بیا تو هم، به خدا دلشکسته ام

صفحه‌ها

دسته بندی