• از آن زمان كه تو رفتي بهار دل پژمرد كنون تمام وجودم فقط زمستان است به احترام تو غم را ز دل نخواهم راند كه غم نشانه دل بستگي به خوبان است
  • پايان تمام عاقبت ها نيك ست صبح ست كه پايان شب تاريك ست يك عمر اگر چشم به راهي كردي ترديد نكن! ظهور او نزديك ست
  • چنين که يخ زده ايمان من اگر هر روز هـزار بـار بـيــايـد بـهــار کـافـي نـيـسـت خودت دعـا کن اي نازنين که برگردي دعاي من رو سیاه که کافي نيست
  • میلاد علی ست علی تنها مولود کعبه علی تنهای همیشه ی تاریخ و تنها تر از علی فرزند دلبندش مهدی ست
  • برای ظلمت شب صبح نورنزدیک است به قلب منتظران وقت شورنزدیک است برای دیدن روی عزیز آل نبی بخوان دعای فرج را ظهور نزدیک است
  • بر آن سکوی تنهايی نشستم بی تو مولايم شـدم هـمـراه ياد تـو بـه هر رويا و هر خوابم منم آن عاشق بی دل که می سوزم ز هجر تو بـيـا ای نـازنـيـن ديـگـر بـيـا بـشـنـو تـو فريادم
  • خدا مرا زغم عشق تو جدا نکند من و جدایی از عشق تو، خدا نکند گرانبهاست غم عشق یوسف زهرا خدا به هر دل نالایقی عطا نکند
  • دل بسته ام، مرا ز سر خویش وا مکن از من مرا جدا کن و از خود جدا مکن هرگز نگویمت که بیا دست من بگیر گویم گرفته ای، ز عنایت رها مکن
  • خیمه نشین فاطمه دلم برات پر میزنه اسم قشنگت آقا جون هر تپش قلب منه دلم برای دیدنش می گیره از من بهونه ندبه می خونم دوباره با اشکای دونه دونه

صفحه‌ها

دسته بندی