• حضرت در روز موعود وارد مسجد الحرام می شود. دو رکعت نماز رو به قبله و پشت به مقام ابراهیم به جای می آورد و پس از دعا به درگاه خداوند به نزدیک کعبه رفته و با تکیه بر حجر الاسود رو به جهانیان کرده و نخستین خطبه ی تاریخی خود را انشا می کند...
  • در روز نخست ظهور سیصد و سیزده نفر به اندازه ی اصحاب بدر به وسیله ی طی الارض که امروز قبول آن با امکانات جدید علمی آسان می باشد، خود را به مکه خواهند رسانید و با آن حضرت بیعت می کنند. آنان مردمی هستند که شمشیر تیز خود را زیر سر گذاشته به امید ظهور آن حضرت شب را به صبح می رسانند. از میان این جمعیت سی یا چهل یا هفتاد نفر از اوتاد هستند که...
  • در پرتو عدالت حضرت بقیه الله علیه السلام ، عموم مردم بی نیاز خواهند شد. چنان چه در حدیث آمده است: زمانی برای مردم پیش می آید که انسان صدقات از طلا را با خود بر می دارد؛ تا آن ها را در راه خدا انفاق کند، ولی ...
  • بعد از ظهور امام زمان عج ارتقای سطح افکار عقول و اخلاق مردم و سلامت افراد، استعداد های روحی و جسمی آن ها برای یک زندگی تو ام با سعادت است. از اخبار به دست می آید که سطح علم و فرهنگ و تمدن در عصر مهدی موعود به قدری بالاست که مردم...
  • انتظار منفی، برداشت قشری و سطحی از مهدویت است. این گونه افراد می گویند، آن گاه که صلاح به نقطه ی صفر برسد، حق و حقیقت طرفداری نداشته باشد، باطل یکه تاز میدان می شود، جز نیروی باطل نیرویی حکومت نکند و ...
  • در منابع شیعه که طرفدار اعتقاد به وجود، غیبت و ظهور امام زمام حجت ابن الحسن عسگری علیه السلام است، توسط افراد بسیاری از شیعه و سنی و مقامات مختلف، خبر ولادت آن حضرت انتشار یافته، و افرادی هم آن موعود مسعود را تا ...
  • شیعیان جهان معتقدند از روزی که خداوند بشر را آفرید و برای آنان رهبران شایسته تعیین فرمود و آن ها را با قوانین آسمانی و تعالیم دینی آشنا ساخت، این مژده را نیز به آن ها داده که وقتی بشر رابطه ی خود را با خدا قطع کرد و اسیر تمایلات نفس و هوا و هوس گردید و اجتماع انسانی را به پرتگاه سقوط نزدیک گردانید؛ خداوند دادگر نجات دهنده ای می فرستد تا ...
  • در روایت آمده است:«یملاء الله الارض قسطا و عدلا بعد ما ملئت ظلما و جورا»: خداوند، زمین را پر از عدل و داد می کند، بعد از آن که از ظلم و جور پر شده باشد. در این حدیث، تکیه بر روی ظلم شده و سخن از گروه ظالم است که مستلزم وجود گروه مظلوم است و می رساند قیام مهدی علیه السلام برای حمایت مظلومانی است که...
  • دلیل این انتظار، همان نوید های صریح قرآن کریم و روایات معتبری است که مسأله ی ظهور حضرت مهدی علیه السلام و امید به آینده را به عنوان وعده ی تخلف ناپذیر الهی مطرح کرده اند. انتظار دارای دو بعد فکری یا اعتقادی، و بعد عملی یا اجتماعی است و معرفت و انتظار فرج است که...

صفحه‌ها

دسته بندی