• قرآن کریم در زمینه‏ ی ظهور و قیام حضرت مهدی موعود علیه‏السلام مانند بسیاری از زمینه‏ های دیگر به صورت کلی و اصولی بحث نموده. یعنی از تشکیل حکومت عدل جهانی و پیروزی نهایی صالحان در روی زمین سخن گفته است. این گونه آیات را که ...
  • با مقایسه‌ی کتب آسمانی ادیان زنده‌ی جهان به صراحت درمی یابیم که قرآن، کتابی است از گذشته و برای حال و آینده. آینده ای که خود وعده‌ی میراث برروی زمین و حکومت آن را به صالحان داده است. این کتاب آسمانی کامل،وعده ها، نویدها و بشارات زیادی را در مورد آینده جهان، ظهور حضرت مهدی (عج) و ...

دسته بندی