سخن روز

امیرالمومنین امام علي (ع) :

درانتظارفرج باشید واز رحمت وکارگشایی خدا ناامید نشوید، زیرا بهترین اعمال در نزد خدای بزرگ انتظار فرج است.

 

تاریخ انتشار: 18 مهر, 1392 - 12:25
پیامک های امام غریب حضرت مهدی (عج)

شب است و ماه تویی تو، نشان راه تویی تو
ببین که در به درم من، خدا کند که بیایی‌

 

شد دیده‌ام سپید چو مویم به راه تو
آخر دمی برآر، جمال از نقاب نور

 

شیعه؛ یعنی شوق، یعنی انتظار
صاحب آدینه تا صبح بهار

 

شیعه چرا غم خوری؟ حضرت صاحب زمان
از پس پرده برون، آید و گوید اذان

 

شربت مهر تو را سر می‌کشم
از زمین تا آسمان پر می‌کشم

 

شبی در کلبه احزان، قدم بگذار تا گردد
شب تاریک ما روشن، لب خاموش ما گویا

 

شها به جان تو سوگند، شوق دیدارت
ز ناشکیب دلم برده صبر و تاب و توان

 

سر قبرم بیا بعد از وفاتم
که تا آید به تن روح الحیاتم

 

سحر در نیمه شعبان تجلی کرد خورشیدی
که از نور جبینش شد منور دیده زهرا

 

سحری به خواب بودم که صبا زد و برآمد
که نوید وصل گویا ز دیار دلبر آمد

 

سودای تو خوشست و وصال تو خوشترست
خوشتر از این و آن چه بود؟ آنم آرزوست

 

سحر نوید دهد صبح نور نزدیک است
زمان غم به سر آید، طلوع نزدیک است

 

سالکم بنما به کوی معرفت
آشنایم کن به دین فاطمه

 

سینه‌ام را طور کن موسای من
تا که دل را محو سینایت کنم

 

ژک ژک من، سخن درد فراق تو و ماست
تا به کی، سیر چنین غایله تکرار شود؟!

 

ژنده‌پوشی چو من و صوب دیر چو تو را
جمع اضداد کجا درخور رفتار شود؟!

 

ژرف عشق تو و غوص من و مرجان وصال
خوش متاعی است، اگر لطف خدا یار شود

 

ژاله مهر تو، رمز خلق الحبه ماست
ورنه بی‌ژاله، دوصد بوته ما خار شود

 

ژاله صبح‌دم و دیدن روی مه تو
همه آرزوی دنیا، همه بهره بهشت

 

ز تو آید حمایت‌ها، رسد از تو عنایت‌ها
بیا دین را بکن احیا، چرا پس تو نمی‌آیی؟!

دسته بندی