سخن روز

امیرالمومنین امام علي (ع) :

درانتظارفرج باشید واز رحمت وکارگشایی خدا ناامید نشوید، زیرا بهترین اعمال در نزد خدای بزرگ انتظار فرج است.

 

خدایا! متواضعانه از تو می‏خواهم که امام را تا ظهور حضرت مهدی«عج»، در پناه خودت حفظ فرمایی.

شهید محمدعلی یزدان پناه
 
***
 
از خدا بخواهید، هر چه زودتر ظهور آقا امام زمان «عج» را مهیا سازد، که چشم منتظران به ظهور ایشان است.

شهید محمدباقر کارگر محبی

دسته بندی