سخن روز

امیرالمومنین امام علي (ع) :

درانتظارفرج باشید واز رحمت وکارگشایی خدا ناامید نشوید، زیرا بهترین اعمال در نزد خدای بزرگ انتظار فرج است.

 

قلب خودتان را متوجه امام زمان و دستورات اسلام نمایید.

شهید پرویز محمدی

 

***
 
و ما یقین داریم، این ما نیستیم که دشمن را به روزگار سیاه نشانده ‏ایم، بلکه ما یک وسیله ‏ایم و نه بیشتر، و پیروزی را خداوند به ما می‏دهد به کمک امدادهای غیبی خود. من در انتظار رسیدن فصل موعود لحظه شماری می‏کنم.

شهید محمدحسین عصمتی پور

 

دسته بندی