سخن روز

امیرالمومنین امام علي (ع) :

درانتظارفرج باشید واز رحمت وکارگشایی خدا ناامید نشوید، زیرا بهترین اعمال در نزد خدای بزرگ انتظار فرج است.

 

یکی از جالبترین خاطرات که یادم هست در عملیات فتح المبین که من مسئول محور بودم چند گردان به طرف میشداغ حرکت کردند بعد از یک ساعت که تماس گرفتم گفتند که راه را گم کرده ایم، شب خیلی تاریک بود دو قدم جلو با سختی دیده می شد من راه افتادم و به این نیروها رسیدم از مسئول شناسایی گردان که طلبه ای جوان و با ایمان و شجاع بود، پرسیدم چرا نمی توانی نیروها را بکشی، گفت من چند بار به شناسایی این منطقه آمده ام و کاملآ آشنا هستم ولی نمی دانم چرا راه را گم کردم. این نیروها باید از میدان مین و معبر عبور و به خط می رسیدند و اگر نمی رسیدند گردان دیگر با مشکل مواجه می شدند به ساعت نگاه کردم استرس داشتم که چگونه راه پیدا کنم تا نیروهای سمت راست و عقب صدمه نبینند، با این طلبه جوان چند بار امام زمان(عج) را صدا زدیم و کمک خواستیم که ما را هدایت کنید. به دلمان افتاد که از سمت چپ حرکت کنیم. وقتی حرکت کردیم متوجه شدیم که مسیر را پیدا کردیم و در بین راه هم سه جا تردید داشتیم که کجا برویم که عنایت شد و هدایت شدیم لذا در جاهایی که ما ناتوان و عاجز بودیم عنایت امام زمان(عج) را دیدیم چون دل ها و قدم های رزمندگان برای رضای خدا بود عنایت امام زمان(عج) موجب شد در سه موردی که راه را گم کردیم خوشبختانه راه را به کمک خداوند و امام زمان(عج) پیدا و با مختصر تآخیر به مآموریت رسیده و مآموریت انجام شد.
منبع: کلام عاشورایی مجموعه سخنان شهید آقای مهدی باکری قسمت مصاحبه صفحه 22 

دسته بندی