سخن روز

امیرالمومنین امام علي (ع) :

درانتظارفرج باشید واز رحمت وکارگشایی خدا ناامید نشوید، زیرا بهترین اعمال در نزد خدای بزرگ انتظار فرج است.

 

تاریخ انتشار: 27 ارديبهشت, 1395 - 08:00

از اصفهان به قم می رفت. صدای آهنگ مبتذلی که راننده گوش می کرد، جلال (افشار) را آزار می داد. رفت و با خوشرویی به راننده گفت: «اگر امکان داره یا نوار رو خاموش کنید یا برای خودتون بزارین» راننده با تمسخر گفت: «اگه ناراحتی می تونی پیاده شی!» جلال رفت توی فکر! هوای سرد و بیابان تاریک و ... نیت کرد تا وجدان خفته ی راننده را بیدار کند. این بار به راننده گفت: «اگه خاموش نکنی پیاده میشم» راننده هم نه کم گذاشت نه زیاد، پدال ترمز را فشار داد و ایستاد و گفت: بفرما! جلال پیاده شد. اتوبوس هنوز خیلی دور نشده بود که ایستاد! همین که جلال به اتوبوس رسید، راننده به جلال گفت: «بیا بالا جوون، نوار رو خاموش کردم.» سال ها بعد که خبر شهادت جلال را به آیت الله بهاءالدینی دادند، ایشان در حالی که به عکسش نگاه می کرد فرمودند: «امام زمان(عج) از من یک سرباز خواست، من هم صاحب این عکس را معرفی کردم.»

منبع:

فلش کارت های کوله پشتی، خاطرات دفاع مقدس  

دسته بندی