سخن روز

امیرالمومنین امام علي (ع) :

درانتظارفرج باشید واز رحمت وکارگشایی خدا ناامید نشوید، زیرا بهترین اعمال در نزد خدای بزرگ انتظار فرج است.

 

تاریخ انتشار: 8 اسفند, 1394 - 00:35

مجتبی تونه ای:
حضرت در روز موعود وارد مسجد الحرام می شود. دو رکعت نماز رو به قبله و پشت به مقام ابراهیم به جای می آورد و پس از دعا به درگاه خداوند به نزدیک کعبه رفته و با تکیه بر حجر الاسود رو به جهانیان کرده و نخستین خطبه ی تاریخی خود را انشا می کند.
حضرت بعد از حمد و سلام و صلوات بر آستان پیامبر اکرم و خاندانش چنین می فرماید:
«ای مردم ! ما برای خداوند ـ از شما ـ یاری می طلبیم و کیست که مرا یاری کند؟ آری ما خاندان پیامبرتان محمد مصطفی  صلی الله علیه و اله هستیم و سزاوار ترین مردم نسبت به خدا و ایشان. هر کس با من در رابطه با آدم محاجه کند من سزاوار ترین مردم نسبت به اویم و همین طور راجع به نوح و ابراهیم و محمد صلی الله علیه و اله و دیگر پیامبران و کتاب خداوند که به هر کدام از دیگر مردم اولی هستم. مگر خداوند متعال در کتابش نفرموده است: «به راستی که خداوند آدم و نوح و خاندان ابراهیم و خاندان عمران را بر جهانیان برگزید، خاندانی که برخی از آن ها از بعضی دیگرند و خداوند شنوا و داناست»1. من بازمانده ی آدم و ذخیره ی نوح و برگزیده ی ابراهیم و عصاره ی وجود محمد صلی الله علیه و اله هستم... هر کس درباره ی سنت رسول خدا صلی الله علیه و اله با من محاجه کند، من سزاوارترین مردم نسبت به آن هستم. هر کس که امروز کلام مرا می شنود، به خداوند متعال قسم می دهم که به غایبان برساند، به حق خداوند متعال و رسول گرامی اش  و حق خودم، از شما می خواهم به ما رو کنید که حق خویشاوندی رسول را را بر گردن شما دارم. شما ما را یاری کنید و در مقابل آن ها که به ما ظلم می کنند، حمایت کنید که اهل باطل به ما دروغ بستند... از خدا بترسید و خدا را درباره ی ما در نظر داشته باشید. ما را خوار نکنید. یاری مان کنید تا خداوند متعال شما را یاری فرماید2. سپس حضرت دست هایش را به آسمان بلند کرده  و با دعا و تضرع  این آیه را به درگاه الهی عرضه می دارد: «امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء»3
پی نوشت ها:
1. آل عمران، 33
2. بحار الانوار، ج52، ص223؛ غیبته نعمانی، ص121.
3. نمل، 62.
منبع: فرهنگ الفبایی مهدویت ـ موعود نامه، مجتبی تونه ای.

دسته بندی