سخن روز

امیرالمومنین امام علي (ع) :

درانتظارفرج باشید واز رحمت وکارگشایی خدا ناامید نشوید، زیرا بهترین اعمال در نزد خدای بزرگ انتظار فرج است.

 

تاریخ انتشار: 20 دى, 1394 - 08:00

ای هامی اهل دل دلا راسی     

 خالقین خلقته عطا یاسی

گل ای گل احمر ،مولا

شبیه پیغمبر، مولا

سلاله حیدر، مولا

عوالمه لنگر، مولا

ای امامت سپهرینه اختر

سنسن اهل ولایته دلبر

صفای جانیم سان، مولا

روح و روانیم سان، مولا

جان جهانیم سان، مولا

جان جهانیم سان، مولا

مظهر لطف و کبریاسن سن

کنز عرفانه کیمیاسن سن

آیت سبحانسان، مولا

گل بهارانسان، مولا

تالی قرآنسان، مولا

اسوه ایمانسان، مولا

گل ای دردلر دواسی یا مولا

ناامیدلر رجاسی یا مولا

باغ و بهاریمسان، مولا

دارو نداریمسان، مولا

دلده قراریمسان، مولا

گوزل نگاریمسان، مولا

ای گوزل آدی دردلره درمان

هجرونده اولدی قلب شیعه قان

گل ای دله یارا، مولا

نگارمه سیما، مولا

جمالی دل آرا، مولا

گل وفا مولا، مولا

ای جلالت سزاسی یا مهدی

کون و امکان صفاسی یا مهدی

گل ای مه تابان، مولا

امام انس وجان، مولا

جابری نالان، مولا

یولا باخار هر آن، مولا

منبع: کتاب ارمغان جابری اثر محمد تقی جابری فروغ

دسته بندی