سخن روز

امیرالمومنین امام علي (ع) :

درانتظارفرج باشید واز رحمت وکارگشایی خدا ناامید نشوید، زیرا بهترین اعمال در نزد خدای بزرگ انتظار فرج است.

 

تاریخ انتشار: 1 دى, 1394 - 08:00

خدایا از غربت تنهایی امام زمان مان می نالیم و فقط از تو می خواهیم بر دل شکسته او مرهمی بنهی و ما را از دیدار آن حضرت محروم نفرمایی خدایا این همه کوتاهی تقصیر را بر ما ببخش و رشد فکری رو به ما عنایت فرما.

انتظار یعنی خود سازی یعنی از همین لحظه شروع کنید که خود را بسازید و آنچه یک انسان خدمت گذار به امام زمان(ع) باید داشته باشد.

ما در غیبت به سر می بریم نه امام زمان (ع) اگر این حجاب ها را برطرف کنیم قدم های تزکیه ی نغس و کمالات را برمی داریم از این دنیا و پستی ها بالا بیاییم گناهانمان پاک خواهد شد و خورشید و گرمی آن را خواهیم دید!

کارگروه تحریر کانون وارثان انتظار(خانم: یگانه)

دسته بندی