سخن روز

امیرالمومنین امام علي (ع) :

درانتظارفرج باشید واز رحمت وکارگشایی خدا ناامید نشوید، زیرا بهترین اعمال در نزد خدای بزرگ انتظار فرج است.

 

امام حسین(ع) فرمودند:

«مهدی(عجل الله تعالی فرج الشریف) را با آرامش و وقار، شناخت حلال و حرام، نیاز همگان به او و بی نیازی او از همه خواهید شناخت».

پی نوشت: الغیبة النعمانی– ص 127 و منتخب الاثر– ص 309

منبع: هزار و یک نکته پیرامون امام زمان(عج)– محمد رحمتی شهر رضا، ص 61

دسته بندی