سخن روز

امیرالمومنین امام علي (ع) :

درانتظارفرج باشید واز رحمت وکارگشایی خدا ناامید نشوید، زیرا بهترین اعمال در نزد خدای بزرگ انتظار فرج است.

 

قارداش باجون گلیبدور ایلور سنه روایت

"گر نکته دان عشقی بشنو تو این حکایت"

من زینبم قولاخ وئر آچ گوزلرون حالیم گور

"یارب مباد کس را مخدوم بی عنایت"

یوخدور بو چولده گویا آللاه آدامی قارداش

"گویی ولی شناسان رفتند از این ولایت"

هانچی قدح بو نوعی مست ایلیوب سئویرسن

"سرها بریده بینی بی جرم و جنایت"

یاتما بو چولده قاداش درو قویما غارت اولدوخ

"جانا روا ناشد خونریز را حمایت"

صحرایه کربلانی غم لر قرایه چکدی

"از گوشه ای برون آ ؛ ای کوکب هدایت"

ای وای شمر الینن احوالیمی پوزوبدر

"زنهار از این بیابان وین راه بی نهایت"

ظلم آتشینده یاندیم ای شاهکار خلقت

"یک ساعتم بگنجان در سایه ی عنایت"

قور تولمیوب مصیبت شاماتی قصد ائدیبلر

"کش صد هزار منزل بیش است در بدایت"

گوز یاشیم آخدی آخدی آمما دانیشمادین سن

"جور از حبیب خوشتر کز مدعی رعایت"

پوزقون دانیشما بسدور یا سنده مثل حافظ

"قرآن ز بر خوانی با چارده روایت"

كارگروه تحرير وارثان انتظار(آقاي فرهادعلیزاده، محرم 88)

دسته بندی