سخن روز

امیرالمومنین امام علي (ع) :

درانتظارفرج باشید واز رحمت وکارگشایی خدا ناامید نشوید، زیرا بهترین اعمال در نزد خدای بزرگ انتظار فرج است.

 

نکته 129 پاره ماه!
جعفر بن محمّد بن مالک از جماعتی از شیعیان که علی بن بلال و احمد بن هلال و محمّد بن معاویۀ بن حکیم و حسن بن ایوب، از جمله آنان می باشند نقل کرده که گفتند: ما در خانه امام حسن(علیه السلام) اجتماع نموده بودیم تا از جانشینَش سؤال کنیم و درآن حال چهل نفر در آن مجلس حضور داشتند. پس عثمان بن سعید برخاسته عرض کرد: یابن رسول اللَّه! ما آمده ایم از موضوعی سؤال کنیم که شما بهتر می دانید. حضرت فرمود: بنشین! آن گاه از جا حرکت نمود فرمود: هیچ کس از مجلس خارج نشود. بعد از ساعتی برگشت و کودکی را که مانند پاره اي از ماه بود با خودش آورده فرمود: این امام شماست از او اطاعت کنید لیکن دیگر او را نخواهید دید. ( 1)
نکته 130 درخششِ صورت
ابوهارون می گوید: صاحب الزّمان را دیدم در حالی که صورتش مانند ماه شب چهارده می درخشید. ( 2)
نکته 131 اندامِ حضرت(علیه السلام)
ابوبصیر می گوید به امام صادق(علیه السلام )گفتم: از پدر شما شنیده ام که امام زمان(علیه السلام) سینه اي گشاده و کتف هایی باز و عریض دارد. حضرت فرمود: اي ابامحمّد! پدرم زره پیامبرصلی الله علیه وآله را پوشید، ولی برایش بلند بود، به طوري که بر زمین می رسید من نیز آن را پوشیدم، ولی بر قامتم بلند بود، ولی آن زره بر قامت قائم علیه السلام چنان مناسب و اندازه است که بر بدن رسول خداصلی الله علیه وآله اندازه بود و قسمت پایین آن زره کوتاه است، به طوري که هر بیننده گمان میکند اطراف آن را گره زده اند. ( 3 ) ریان بن صلت میگوید: به امام رضاعلیه السلام عرض کردم: آیا شما صاحب امر هستید؟ فرمود: من امام و صاحب امر هستم، ولی نه آن صاحب امري که زمین را از عدل و داد پر میکند... قائم) کسی است که وقتی ظهور می کند، در سنِّ پیران است، ولی به نظر جوان می آید اندامی قوي و تنومند دارد؛ به طوري که اگر دست را به سوي بزرگترین درخت دراز کند، آن را از ریشه بیرون می آورد و اگر میان کوه ها فریاد برآورد، صخره ها را می شکند و از جا کنده می شود. (4) پیامبرصلی الله علیه وآله فرمود: او از فرزندانِ من است، اندامش چونان مردان بنی اسراییل سخت و ستبر است. (5)

منبع: هزار و یک نکته از امام مهدی محمد رحمتی شهر رضا

1.اثباه الهدی ج 2 ص311

2.اثباه الهدی ج 7 ص 20

3.اثباه الهدی ج 3 ص 440 و 520

4. کمال الدین ج 2 ص48 اعلام الوری ص 407 کشف الغمه ج 3 ص314

5.الملاحم و الفتن ص142

دسته بندی