سخن روز

امیرالمومنین امام علي (ع) :

درانتظارفرج باشید واز رحمت وکارگشایی خدا ناامید نشوید، زیرا بهترین اعمال در نزد خدای بزرگ انتظار فرج است.

 

نکته 126 شمائلِ حضرت مهدي(علیه السلام)
روزي حضرت علی(علیه السلام) به امام حسین(علیه السلام) نگاه کرد و فرمود: این پسرم آقا است چنان که رسول خدا صلی الله علیه وآله او را آقا خواند، و به زودي خداوند از صُلب او مردي ظاهر سازد که همنامِ پیامبرصلی الله علیه وآله شماست، و در صورت و سیرت شبیهِ پیامبرصلی الله علیه وآله است. وقتی که مردم در غفلت به سر می برند و حق زیر پا قرار گرفته و مرده شده و ظلم و جور آشکار گشته، خروج مینماید. سوگند به خدا! اگر قیام نکند، گردنش را می زنند، اهل آسمان و ساکنان آن از خروجش شاد می شوند. او بلند پیشانی و برآمده بینی، ستبر شکم، لاغر ران و گشاده دندان می باشد که زمین را همچون که پر از ظلم و جور شده پر از عدل و داد کند» (1)
نکته 127 همچون ماهِ تابان
پیامبرصلی الله علیه وآله فرمود: «چهره مهدي از فرزندانَم همچون ماهِ تابان است، رنگ چهره اش عربی است و بدنش همانند جسم مردان بنی اسرائیل (درشت قامت) است، زمین را همان گونه که پر از ظلم و جور شده، پر از عدل و داد می کند، اهل آسمانها و زمین و پرندگان در هوا از حکومتش راضی هستند و بیست سال حکومت می کند» (2)
نکته 128 شمایل و خصوصیاتِ حضرت

محدّثان و مورّخان، بر اساسِ روایاتِ بسیاري که از پیامبرِ اکرم صلی الله علیه وآله و امامان علیهم السلام رسیده است، شمایل و اوصاف حضرت مهدي - عجل اللَّه تعالی فرجه الشّریف - را در کتاب هايِ خویش آورده اند که به برخی از آنها اشاره شود:
حضرت مهدي(علیه السلام) چهره اش جوان و گندمگون، ابروانَش هلالی و کشیده، چشمانش سیاه و درشت، شانه اش پهن، دندان هایش برّاق و گشاده، بینی اش کشیده و زیبا، پیشانی اش بلند و تابنده، استخوان بندیش استوار، دستان و انگشتانَش درشت، گونه هایش کم گوشت و اندکی متمایل به زردي - که از شب زنده داري عارض شده - بر گونه راستَش خالی مشکین، عضلاتش پیچیده و محکم، مويِ سرش بر لاله گوشش ریخته است. ( 3 ) اندامَش متناسب و زیبا، هیئتش خوش منظر و رباینده، و در میانِ شانه اش اثري است چون اثرِ نبوّت. ( 4)

منبع: کتاب هزار و یک نکته پیرامون امام زمان (عج)، محمد رحمتی شهر رضا

1.اثباه الهدی ج7 ص238

2.المجالس السنیه سید محسن جبل آملی ص5

3.در برخی روایات چنین آمده: یسیل شعره علی منکبیه؛ مويِ سرش بر دوشهایش ریخته منتخب الاثر : 185 ؛ اعیان الشیعۀ ج2 ص44 ؛ کشف الغمه ج2 ص426

4.برای آگاهی بیشتر از شمایل و خصوصیات حضرت مهدی (ع)  ر. ک .منتخب الاثر باب 4 تا 25.اعیان الشیعه ج 2 ص 44. الغیبه للنعمانی باب 13 ص212.کشف الغمه ج 2 ص 464-470

دسته بندی