• یارب آن یوسف گمگشته به من باز رسان تاطرب خانه کنی بیت حزن باز رسان ای خدایی که به یعقوب رساندی یوسف این زمان یوسف من نیز به من باز رسان
  • در کتاب آتش سرسبز، غیبت ۸ پیامبر از پیامبران الهی که به نوعی در مسیر رسالتشان غیبت وجود داشته است به صورت داستانی بیان شده است. این کتاب توسط انتشارات مسجد مقدس جمکران منتشر شده است.
  • بعد از رکعت چهارم نماز شب، دو سجده شکر میگذاري و در آن دو سجده صد مرتبه میگویی: « ما شآءَ اللَّهُ، ما شآءَ اللَّهُ » سپس این دعا را میخوانی...
  • امام باقر علیه السلام حال آدم دور مانده از امام زمانش را تشبیه کرده بود به گوسفند گم شده از گله و چوپان...
  • دوباره فصل شکفتن، دوباره شبنم ماه دوباره خاطره‌ای از طراوتی دلخواه پُر از نشانة شوق است کهکشان خیال پر از صدای تماشاست کوچه‌های نگاه
  • جریان شناسی مهدویت در فرقه های شیعی توسط حیدر مظفری ورسی نوشته و در انتشارات دلیل ما منتشر شده است. این کتاب در چند فصل به معرفی جریان های انحرافی پرداخته و با توجه به منابع تاریخی، در حد امکان بررس مدعیان مهدویت، پیشینه تاریخی آنها ...
  • شیخ طوسی اعلی اللَّه مقامه میگوید: مستحبّ است در تعقیب این دو رکعت نماز، این دعا خوانده شود...
  • دوتایی آمده بودند سوال را از خودش بپرسند. فرمود: سوالی پرسیده اید که دانستنش بر هر زن و مرد اهل ایمانی واجب است...
  • یا امام العصر ما زان توایم بنده انعام و احسان توایم برنمی‌داریم سر از خاک درت تا ابد بر عهد و پیمان توایم

صفحه‌ها

دسته بندی