سخن روز

امیرالمومنین امام علي (ع) :

درانتظارفرج باشید واز رحمت وکارگشایی خدا ناامید نشوید، زیرا بهترین اعمال در نزد خدای بزرگ انتظار فرج است.

 

تاریخ انتشار: 3 دى, 1397 - 16:07

1.  ناکامی های او را در زندگی کاهش دهید. به گونه ای که نگذارید از شما بترسد.

2.  از کارهای خوبشان احساس رضایت کنید و به زبان بیاورید.

3.   نسبت به کارهایشان سؤال داشته باشید و اگر پاسخی نادرست داشتند راه حلّ ارائه کنید.

4.  مسؤولیت های پی در پی، از ساده به مشکل، به آنها بدهید تا توانایی مقابله با مشکلات را پیدا کنند.

5.  به حرف­های آنها گوش کنیم و اگر وقت نداریم، حتماً برایشان وقت خاصّی را معیّن کنیم.

6. احساسات خود را علنی به آنها بگوئیم. مثلاً (بگوئیم از حجابت خیلی خوشحالم، از این کارت ناراحت هستم، دوست دارم با حیا و متانت حرف بزنی و...) یعنی با آنان با قاطعیّت حرف بزنیم.

7. تلاش کنیم قول و وعده ندهیم، مگر اینکه عمل کنیم.

8.  پشت سر دوستان او یا اظهار نظر نکنیم یا اگر هم مطلبی گفتیم خیلی صریح و با قاطعیّت باشد.

9.  به جای اینکه عذر تراشی­های او را بشنویم، به دلیل ناکامی­ها توجّه کنیم و راه حلّ بدهیم.

10.  اگر دچار لکنت زبان است، به هیچ وجه حسّاسیت نشان ندهیم چون 98% لکنتها تا 5سالگی رفع می شود.

(برای اطلاعات تخصصی بیشتر به کتاب علل دروغگوئی کودک و نوجوان ودرمان آن اثر استاد رضاعلی کرمی مراجعه فرمایید)

دسته بندی