سخن روز

امیرالمومنین امام علي (ع) :

درانتظارفرج باشید واز رحمت وکارگشایی خدا ناامید نشوید، زیرا بهترین اعمال در نزد خدای بزرگ انتظار فرج است.

 

عامل اوّل، احساس کمبود شخصیّتی است که البتّه از همان کودکی قابل پیشگری است؛ با دوری از محبّت­های افراطی و برخوردهای تحقیر آمیز، می توانیم جلوی این پدیده را گرفته و شخصیّتی بزرگ را به او ارزانی کنیم.

عامل دوّم، نداشتن ِصراحت، صداقت و صمیمیّت است که عاملی مهم در شکل گیری رذیله دروغگویی در شخصِّت کودک به شمار می­آید.

عامل سوّم، آرزوها و رؤیاهاست که برای جلوگیری از ایجاد این حالت، لازم است آرزوهای اساسی کودکانمان را بشناسیم. به عنوان مثال چند چیز است که آرزوی آن، برای بچّه ها بسیار مهمّ است و پدر و مادر باید سریعاً در تهیّۀ آن اقدام کنند:

برای دختران:

الف) تهیّه کردن چیزی که شبیه خودشان است مانند عروسک. امّا پدر و مادر توجّه داشته باشند که در خرید عروسک اموری را رعایت کنند؛

1. گران قیمت نباشد، چون ترس از خرابی و شکستن، فشار روانی برای کودک ایجاد می کند.

2. تمام پارچه یا دارای اعضای متحّرک باشد، به گونه­ ای که دست و سر و پا، قابل باز و بسته شدن باشد.

ب) بیان قصّه ها و داستان­های مختلف به شکل ِ نمایشی که لازم است مادر قبل از خواب به این نیاز فرزند پاسخ ِ مثبت دهد.

برای پسران:

الف) بازی­های پر جست و خیز و پر هیجان بسیار برای او مهمّ است. لذا والدین باید اجازۀ این بازی­ها را به او بدهند.

ب) پدر ها گاهی با فرزندانشان بازی کنند و یا به او کارهای متناسب با ظرفیتش بسپارند تا شخصیّت خود را باور کند.

پدر و مادرهایی که از دو سالگی فرزندانشان را به کارهای مناسب با سنّ وادار می کنند، خدمتی بس بزرگ در تربیت ِ آنها کرده­ اند. مثلاً (جوراب را خودشان بپوشند، مسواک بزنند، بند کفش را خودشان ببندند، اتاقشان را جمع و جور کنند، چیزی را بیاورند، سفره بیاندازند و...)

عامل چهارم، جلب توجّهات است.

سخت گیری های بیجا، اعتراف گرفتن ها، سؤال پیچ کردن­ ها، تبرئه کردن­ های بی ­دلیل و نزاع­های خانوادگی از دیگر عوامل سبب ساز در ایجاد این رذیلۀ اخلاقی است.

عواملی که سبب می شود بچّه­ ها روزی در مقابل مادر بایستند:

اوّل اینکه مادر در مقابل کودک بیش از دو بار به شخصیّت پدر بی احترامی کند.

دوّم اینکه مادر با پرخاش با پدر صحبت کند.

سوّم اینکه در مقابل کودک از پدر غیبت کند.

دسته بندی