سخن روز

امیرالمومنین امام علي (ع) :

درانتظارفرج باشید واز رحمت وکارگشایی خدا ناامید نشوید، زیرا بهترین اعمال در نزد خدای بزرگ انتظار فرج است.

 

تاریخ انتشار: 26 شهريور, 1397 - 18:17

1. به کودکان هم سنّ خود علاقه دارد و دوست دارد با هم سنّ خود همکاری کند؛‌ پس بهترین وسیله برای رشدش این است که متناسب با علاقه اش باشد.

هم سنّ را نباید بهانه کرد، صرفاً نگوئید که همسایه بچّه اش بی ادب است یا برادر و پسر عمویش بی ادب است نمی خواهد با او برود. بگردیم بچّه های با تربیت پیدا کنیم؛ اگر پیدا نشد خودمان چند روز نظارت کنیم کافی است. یعنی اگر بچّه ها یک عمر با هم بدون تأثیر منفی بگذرانند، بهتر است که آنها را در خانه با این cdهای بازی یا دستگاههای الکترونیکی تنها بگذاریم.

2. احساس به خانواده اش شدیدتر از دوره های قبل می شود­، پس سنّ چهار سالگی سنّ مهد کودک نیست. در این سنّ بیش از 3 ساعت حضور در مهد کودک مضرّ می باشد. در آن 3 ساعت هم باید مربی بتواند عواطفش را به کار گیرد و گرنه مضرّاست.

3. احساس اطمینان به خود دارد؛ پس مادر نباید دائماً مواظبش باشد و پیاپی بگوید به اینها دست نزن. بنابراین ما نباید اطمینانش را به بی اعتمادی به خودش تبدیل کنیم؛ چون اراده که در این سنّ شکل و قوامش پایه ریزی می شود، دچار مشکل خواهد شد. و نیز شجاعت و امید که در این سنّ شکل می گیرد، در این صورت دچار مشکل میشود.

4. از اشخاص ناشناس، حیوانات و صداها می ترسد؛ لذا در این سنّ ما نباید داستان بافی کنیم، سه نکته باید رعایت شود:

الف) به دروغ شخص دیگری را جا نزنیم، یعنی واقعیت را تغییر ندهیم چون دروغ گویی پایه ریزی می شود.

ب) نسبت به این که ترسیده، واکنشی نشان ندهیم؛ چون هنوز امید در وجودش است ترسو نمی شود.

ج) نسبت به حیوانات جدید و یا حیواناتی که می توانیم فعّالش کنیم که با آن روبرو شود بگذاریم آرام آرام با اینها روبرو شود تا واقعیت های جهان هستی را بفهمد و اگر آن حیوان واقعی در دست نیست می توانیم از عروسکش استفاده کنیم.

5. محرک های خارجی، کودک چهار ساله را دچار دگرگونی عاطفی می کند؛ مثلاً ریشه حسادت که در این سنّ اتفاق می افتد به خاطر محرکهای خارجی است؛ یکی از محرک های خارجی حسادت مقایسه های بین افراد است. یعنی والدین برای این که کودک را تحریک به سکوت یا کار بکنند با کودکان دیگر مقایسه می کنند و این کار حسادت برانگیز است.

دسته بندی