سخن روز

امیرالمومنین امام علي (ع) :

درانتظارفرج باشید واز رحمت وکارگشایی خدا ناامید نشوید، زیرا بهترین اعمال در نزد خدای بزرگ انتظار فرج است.

 

آموزش توالت (Toilet Training) يعني آنکه کودک طرز صحيح استفاده از توالت را بياموزد، نياز به طرز صحيح دستشويي کردن، شستن و پاک کردن خودش و شستن دست‌ها و خشک کردن آنها را بياموزد. کودکان معمولا تا سن 5-4 سالگي در اين مورد نياز به کمک دارند. اکثر کودکان کنترل عضلاني براي تنظيم خود را بين سن 18 ماهگي و 3 سالگي بدست مي‌آورند. ولي کودکاني که ناتواني دارند نمي‌توانند تا سنين بالاتر اين کنترل را بدست آوردند.

البته علاوه بر سن کودک، آمادگي او نيز براي اين آموزش مهم است. مثلا اينکه کودک بايد بتواند بنشيند و بتواند حداقل براي 5 دقيقه آرام بازي کند، قادر به همراهي و کمک کردن براي پوشيدن و درآوردن لباسش باشد، رفتارهاي تقليدي را نشان دهد، توانايي فهميدن و دنبال کردن دستورات ساده را داشته باشد، در مرحله لجبازي و منفي گرايي نباشد، حرکات روده و فعاليت آن در زمان‌هاي خاصي از روز تنظيم شده باشد، توانايي اين را داشته باشد که حداقل بتواند براي مدت سه ساعت خودش را خشک نگه دارد و يک نام و اسم براي ادرار و مدفوع داشته باشد و زماني که شروع به آموزش توالت مي‌کنيم نبايد کودک در وضعيت استرس آوري باشد، مثلا زمان‌هايي مثل از شيرگيري کودک، تولد فرزند جديد و تغييرات منزل، زمان‌هايي مناسبي براي شروع آموزش نيستند.

زمان‌هايي مثل از شيرگيري کودک، تولد فرزند جديد و تغييرات منزل، زمان‌هايي مناسبي براي شروع آموزش نيستند.

معمولا از زمان شروع آموزش 6 هفته طول مي‌کشد تا کودک آن را بياموزد.

قبل از آموزش توالت به کودک، این مراحل را در نظر بگیرید:

برای ادرار و مدفوع كودك نام بگذارید و زمانی كه كودك این عمل را انجام داد تكرار كنید كه تو، جیش كردی … تو پی‌پی كردی و … .

اجازه دهید گاه كودك دستشویی رفتن سایر اعضاء خانواده را ببیند و نگاه كند و سؤالات خود را بپرسد.

پوشك و كهنه كودك را هرچه زودتر عوض كنید و او را تمیز كنید تا كودك با این وضعیت احساس راحتی نكند. بهتر است پوشك كودك در دستشویی عوض شود.

زمانی كه كودك به طور كلامی یا با ژست خود نشان می‌دهد كه دستشویی دارد او را تشویق كنید.

در مرحله آموزش نكات زیر را در نظر بگیرید:

لگن یا توالت كودك را به او معرفی كنید. آن را داخل حمام یا دستشویی بگذارید و به كودك بگویید آنجا دستشویی كند.

او را تشویق كنید كه چندین بار در روز روی دستشویی یا لگن خود بنشیند، اوایل اجازه دهید كه با لباس روی لگن بنشیند تا تجربه غیراسترس‌زای نشستن روی لگن با لباس را داشته باشد.

زمانی كه كودك روی لگن خود نشست اجازه یك فعالیت جالب و خاص را به او بدهید (مثل این كه عروسكی به دست او بدهید یا تخته و گچی كه روی آن را خط خطی كند). كودك باید فقط زمــانی كه روی لگن نشسته است حق استفاده از این فعالیت یا بازی خاص را داشته باشد. بدین وسیله شما كودك را برای استفاده از لگن و دستشویی تشویق می‌كنید. علاوه بر آن، بازی كردن، كودك را از حالت مقاومت خارج می كند و او را راحت و آرام می‌كند.

به تدریـج لباس كودك را در زمان نشستن روی لگن یا دستشویی كم كنید تا زمانی كه كودك بدون شلوار و لباس زیر و پوشك راحت روی آن بنشیند.

برای ساعتی به كودك اجازه دهید بدون كهنه و پوشك باشد (حداقل 30 دقیقه) اگر در این زمان كودك ادرار یا مدفوع كند به او توضیح می‌دهید كه كجا حق دارد ادرار كند و كجا نمی‌تواند. لگن را به او نشان دهید و توضیح دهید كه باید اینجا دستشویی كند.

زمانی كه كودك روی لگن و دستشویی نشست و دفع ادرار یا مدفوع داشت او را تشویق كنید و به او بگویید كه به طور مثال: تو پی‌پی كردی حالا باید تو را پاك كنم. اجازه دهید كودك سیفون را بكشد و تمیز كردن دستشویی را ببیند.

در مراحل بالاتر و پس از آن كه كودك در مراحل قبل به موفقیت رسید او را به دستشویی ببرید، كمك كنید تا لباسش را درآورد، روی دستشویی بنشیند، سیفون را بكشد، خودش را پاك كند و دست‌هایـش را بشـوید و سپس آن‌ها را خشك كنید. به تدریج نیاز كودك به كمك شما كمتر خواهد شد و خواهـد توانست به طور كامل آداب توالت رفتن را بیـامـوزد.

دسته بندی