سخن روز

امیرالمومنین امام علي (ع) :

درانتظارفرج باشید واز رحمت وکارگشایی خدا ناامید نشوید، زیرا بهترین اعمال در نزد خدای بزرگ انتظار فرج است.

 

تبلیغات

این هفته یهویی تصمیم گرفتم با عضوی به اسم «شکم» مبارزه کنم؛ [اشتباه نکنین! این یه آگهی تبلیغاتی برای لاغری شکم نیست...] من تصمیم گرفته بودم غذا خوردنمو اصلاح کنم، البته برای یه هفته... می خواستم این یه هفته رو اون طوری که خدا دوست داره غذا بخورم؛ مثلا تا گشنه م نشده لب به غذا نزنم و سیر نشده دست بکشم و غذا رو خوب بجوم و موقع غذا خوردن سه زانو بشینم و اینا...

همین که تصمیمم به مرحله ی عمل رسید، دقیقاً از همون روزِ اول، صبح تا شب دهنم می جنبید... سیری ناپذیر شده بودم... مدام صدای قار و قور شکمم توی خونه می پیچید...

 ای بابا عجب داستانیه! قبل این تصمیم بیشتر وقتا چندان میلی به غذا نداشتما... وعده های اصلی رم به زور می خوردم!

خلاصه حسابی از این قضیه تعجب کرده بودم؛ یه کم بالا پایین کردم و دیدم انگاری یه دستی تو کاره... دست کسی که قسم خورده منو اغوا کنه1 و ظاهراً تصمیم من براش سنگین بوده... برای منم این سنگین بود که جلوی «یارو» کم بیارم... به خاطر همین افتادم رو دنده ی لج! عهد2 کردم روزای باقی مونده ی این هفته رو روزه بگیرم و موقع افطار و سحرم پرخوری نکنم... اینطوری شیطون و نفسمو یه جا فیتیله پیچ کردم، چون اگه عهدمو می شکستم باید 60 روز روزه می گرفتم3 که این برای نفسم سخت تره.

خدا رو شکر «این روش» برای «من یکی» جواب داد... شمام امتحان کنین، انقدر باحالن لجبازیایی که کفر شیطونو در میارن!!!

کار گروه تحریر وارثان انتظار (نوشته: خانم مقدم)

پی نوشت ها:

1.ص:82

2. عهد بستن با خدا / ملاک تحقق عهد شرعی

3.کفاره ی شکستن عهد

دیدگاه‌ها

به یاد عبدالله بن زبير افتادیم......
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.

دسته بندی