• بهترین روشهای مطالعه چیست؟ چگونه می توان بازده مطالعه را افزایش داد؟
  • در این پاورپوینت در مورد آثارو برکات وجودی حضرت مهدی (عج) و سخن پیامبر در مورد این امام و چگونگی بهره مند شدن مردم از این امام در زمان غیبت و که وجود این امام منشا خیر و برکت است و نیز علت نیاز مردم به این حضرت و امداد های غیبی ایشان و ... سخن گفته شده است.power point 2013
  • پاورپوینت دعای کمیل
  • در این پاور پوینت به موضوعات؛ نام و کنیه و القاب حضرت؛ چگونگی ولادت؛ علت مخفی بودن ولادت و ... پرداخته شده و در اختیار کاربران محترم گذاشته شده. پاورپوینت 2013
  • این پاورپوینت در رابطه با ولادت حضرت قائم (عج) و کرامات ولادت این حضرت در هنگام تولد و سخنان پیامبر در رابطه با ایشان و چگونگی دیدار حضرت توسط برخی از شیعیان در کودکی و احادیثی از پیامبر و امام حسن عسگری در مورد این حضرت و وظایف مسلملنان در زمان غیبت ایشان اشاره شده است.powerpoint 2013
  • پاورپوینت دعای کمیل
  • در این پاورپوینت ولادت امام حسین و عشق و محبت پیغمبر به این امام و سخنان ایشان در مورد این حضرت و در مورد سجایای اخلاقی امام حسین و چگونگی ارتباط حضرت مهدی با ایشان را در همه امور معنوی و اخلاقی و... بحث شده است.(powerpoint 2010)
  • دراین پاورپوینت بنا به مبعث حضرت محمد رسول گرامی اسلام در مورد چگونگی بعثت ایشان و دریافت اولین وحی الهی و نیز بیعت حضرت خدیجه با ایشان و واکنش شیطان در اولین وحی الهی (ناله شیطان ) سخن گفته شده است و احادیثی از ایشان در مورد حضرت مهدی و سفارشات آن حضرت در مورد این امام گرامی بحث شده است. (powerpoint 2010)
  • این پاورپوینت ضرورت طرح مباحث مهدویت و خصوصیات امام برحق را از ابعاد اعتقادی ‚اجتماعی ‚سیاسی ‚تاریخی و فرهنگی مورد بحث قرار داده است.(power point 2010)
  • پاورپونت صوتی و بدون صوت دعای توسل

صفحه‌ها

دسته بندی