ای جان جانانم پریشانم
تواشیح ای جان جانانم پریشانم(3.51)
تواشيح,  امام زمان, كانون وارثان انتظار, صوت
تواشيح العجل عجل الهي (0:04:19)
ای تو روح و روانم
تواشیح ای تو روح و روانم (3.18)
یا ابا صالح
تواشیح یا ابا صالح(3.00)
انتظار,منتظران, مهدويت,كانون وارثان انتظارتبريز, تواشيح,صوت, مهدي بيا
تواشيح مهدي بيا...(00:05:11)

صفحه‌ها

دسته بندی