پنجاه و یکمین جلسه چشمه سار معرفت با بیانات حاج بهزاد پروین قدس پیرامون خاطرات دفاع مقدس . (زبان آذری)(00:45:04)
چهل و نهمین جلسه چشمه سار معرفت با بیانات حاج حسین بهارلو پیرامون هشت سال دفاع مقدس . (زبان آذری)(01:30:04)
پنجاهمین جلسه چشمه سار معرفت با بیانات حجت الاسلام والمسلمین حاج آقا اسدالهی پیرامون ماه رمضان . (زبان آذری)(00:45:04)
علی اکبر امام زمان کیه؟ (00:15:34)
چهل و پنجمین جلسه چشمه سار معرفت با بیانات حجت الاسلام والمسلمین حاج آقا اسدالهی پیرامون شناخت عشق واقعی . (زبان آذری)(00:16:52)
چهل و چهارمین جلسه چشمه سار معرفت با بیانات حجت الاسلام والمسلمین حاج آقا اسدالهی پیرامون شناخت عشق واقعی . (زبان آذری)(00:17:41)
سحنرانی استاد رفیعی پیرامون حضرت مهدی (01:00:49)
چهل و سومین جلسه چشمه سار معرفت با بیانات حجت الاسلام والمسلمین حاج آقا اسدالهی پیرامون تاثیر فعالیت های مساجد . (زبان آذری)(00:15:14)
سحنرانی استاد رفیعی پیرامون حضرت مهدی (00:07:44)
چهل و یکمین جلسه چشمه سار معرفت با بیانات حجت الاسلام والمسلمین حاج آقا اسدالهی پیرامون تاثیر فعالیت های مساجد . (زبان آذری)(00:25:31)
چهلمین جلسه چشمه سار معرفت با بیانات حجت الاسلام والمسلمین حاج آقا اسدالهی پیرامون زیارت جامعه کبیره. (زبان آذری)(00:18:44)
سحنرانی استاد پناهیان پیرامون ظهور و انقلاب (00:07:44)
سی و هشتمین جلسه چشمه سار معرفت با بیانات حجت الاسلام والمسلمین حاج آقا اسدالهی پیرامون زیارت جامعه کبیره. (زبان آذری)(00:33:21)
سی و هفتمین جلسه چشمه سار معرفت با بیانات حجت الاسلام والمسلمین حاج آقا اسدالهی پیرامون صله رحم . (زبان آذری)(00:24:19)

صفحه‌ها

دسته بندی