چهل و چهارمین جلسه چشمه سار معرفت با بیانات حجت الاسلام والمسلمین حاج آقا اسدالهی پیرامون شناخت عشق واقعی . (زبان آذری)(00:17:41)
چهل و سومین جلسه چشمه سار معرفت با بیانات حجت الاسلام والمسلمین حاج آقا اسدالهی پیرامون تاثیر فعالیت های مساجد . (زبان آذری)(00:15:14)
چهل و یکمین جلسه چشمه سار معرفت با بیانات حجت الاسلام والمسلمین حاج آقا اسدالهی پیرامون تاثیر فعالیت های مساجد . (زبان آذری)(00:25:31)
چهلمین جلسه چشمه سار معرفت با بیانات حجت الاسلام والمسلمین حاج آقا اسدالهی پیرامون زیارت جامعه کبیره. (زبان آذری)(00:18:44)
سی و هشتمین جلسه چشمه سار معرفت با بیانات حجت الاسلام والمسلمین حاج آقا اسدالهی پیرامون زیارت جامعه کبیره. (زبان آذری)(00:33:21)
سی و هفتمین جلسه چشمه سار معرفت با بیانات حجت الاسلام والمسلمین حاج آقا اسدالهی پیرامون صله رحم . (زبان آذری)(00:24:19)
سی و چهارمین جلسه چشمه سار معرفت با بیانات حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا اسدالهی پیرامون استغفار . (زبان آذری)(00:49:21)
بیست و ششمین جلسه چشمه سار معرفت با بیانات حجت الاسلام والمسلمین حاج آقا غلامی پیرامون اهل بیت و امام حسین (ع). (زبان آذری)(00:30:46)
بیست و هفتمین جلسه چشمه سار معرفت با بیانات حجت الاسلام والمسلمین حاج آقا غلامی پیرامون دعا. (زبان آذری)(00:30:26)
(مراسم عزاداري كانون وارثان انتظار) در محرم 93با بیانات حجت الاسلام والمسلمین حاج آقا غلامی پیرامون حضرت علی اکبر (ع). (زبان آذری)(00:02:28)
(مراسم عزاداري كانون وارثان انتظار) در محرم 93با بیانات حجت الاسلام والمسلمین حاج آقا غلامی پیرامون عشق حسینی. (زبان آذری)(00:31:20)
بیست و پنجمین جلسه چشمه سار معرفت با بیانات حجت الاسلام والمسلمین حاج آقا غلامی پیرامون خطبه 3 نهج البلاغه. (زبان آذری)(00:09:57)
(مراسم عزاداري كانون وارثان انتظار) در محرم 93با بیانات حجت الاسلام والمسلمین حاج آقا غلامی پیرامون عشق حسینی. (زبان آذری)(00:31:43)
بیست و چهارمین جلسه چشمه سار معرفت با بیانات حجت الاسلام والمسلمین حاج آقا غلامی پیرامون خطبه221 نهج البلاغه. (زبان آذری)(00:29:37)

صفحه‌ها

دسته بندی