سخن روز

امیرالمومنین امام علي (ع) :

درانتظارفرج باشید واز رحمت وکارگشایی خدا ناامید نشوید، زیرا بهترین اعمال در نزد خدای بزرگ انتظار فرج است.

 

کم فرزندی یک عارضه است عارضه هم یعنی عیب.

مضرات جسمی عدم ازدواج؟

زنده به گور کردن پنهانی یعنی...؟

 کلر موجود درآب ونمک یددار نمونه هایی از ایجاد ناباروری می باشد.

کارگروه مونتاژ وارثان انتظار

 

برای استفاده در سایت یا وبلاگ خود می توانید از کد زیر استفاده کنید:
ضمیمه ها:
دریافت با کیفیت خوب mp3  حجم فایل:  -1 bytes

دسته بندی