• اولین برکت انتظار فرج، وقتی خواهد بود که انسان منتظر بفهمد چه نوع ظلمتی جلوی ظهور نورانی امام را گرفته و موجب شده که امام همچنان در غیبت باقی بمانند. انسانی که منور به نور بصیرت شد، می داند که مشکل اصلی کدام است و چه نوع زندگی را باید مد نظر انسان ها قرار دهد. در آن صورت است که...
  • دسته‏ می‌گفتند انتظار فرج این است که ما کار نداشته باشیم به این که در جهان چه می‏ گذرد، بر ملت‏ ها چه می‏ گذرد، بر ملت ما چه می‏ گذرد. به این چیزها، ما کار نداشته باشیم. ما تکلیف ‏های خودمان را عمل می ‏کنیم. برای جلوگیری از این امور هم ...
  • ديدگاه امام خميني رحمه الله انسان سازي و اصلاح جامعه بشري و رسيدن به معرفت از دو راه حاصل مي‌شود: راه يکم، زدودن موانع پيشرفت و کمال. و راه دوم، ايجاد بستر مناسب براي تکامل، که اوّلي با ظلم ستيزي حاصل مي‌شود و دوّمي با ايجاد عدالت در جامعه...
  • امام خميني(رحمت اللّه عليه) می فرمایند: برداشت هايي که از انتظار فرج شده است؛ بعضي اش را من عرض مي کنم.بعضي ها انتظار فرج را به اين مي دانند که ما کار نداشته باشيم به اينکه در جهان چه مي گذرد؛يک دسته اي مي گفتند که بايد عالم پر [از] معصيت بشود تا حضرت بيايد؛يک دسته ي ديگري بودند مي گفتند که ...
  • «رهبر همه شما و همه ما وجود مبارك بقیة الله است و باید ماها و شماها طوری رفتار كنیم كه رضایت آن بزرگوار را كه رضایت خداست، به دست آوریم.» (امام خمینی(ره))
  • مفهوم انتظار حضرت مهدی (عج) در اندیشه امام خمینی (ره)
    امام خمینی مفهومی را که در طول قرون و اعصار از «انتظار» در اذهان بسیاری از شیعیان نقش بسته بود دگرگون ساخت و با همه دیدگاه هایی که انتظار را برابر با سکون، رکود و تن دادن به وضع موجود معرفی می کردند به مقابله جدی پرداخت. بعضی ها انتظار فرج را به این می دانند که...

دسته بندی