سخن روز

امیرالمومنین امام علي (ع) :

درانتظارفرج باشید واز رحمت وکارگشایی خدا ناامید نشوید، زیرا بهترین اعمال در نزد خدای بزرگ انتظار فرج است.

 

فصلنامه مشرق موعود

Mashreq-e Mouood

فصلنامه داراي رتبه علمي - پژوهشي (علوم انساني)

سال اول، شماره 2، تابستان 1386 

 

 

 

سرمقاله                                                                                                                    
مهندسي بلوغ اجتماعي و زمينه سازي ظهور  فرامرز سهرابي   ص 5
قرآن و حديث                                                                             
ملاحم ابن منادي و ملحمه دانيال  مصطفي صادقي   ص 13
شرح حال و ويژگي هاي بانوان رجعت كننده در حكومت امام زمان (عج)  جواد جعفري   ص 23
كلام و عرفان                                                                           
 اثبات امامت و واسطه فيض  رحيم لطيفي   ص 45
 بررسي و تطبيق بين مدينه فاضله افلاطون و جامعه ديني، الهي امام زمان  مهدي منفرد   ص 67
تاريخ                                                                              
 پايان تاريخ از ديدگاه اهل سنت  رسول رضوي   ص 97
  تاريخچه سرداب مقدس  محسن كبيري   ص 135
جامعه شناسي  محمدباقر آخوندي   ص 151
روان شناسي و علوم تربيتي                                                      
بررسي رابطه آموزه هاي مهدويت و تعليم و تربيت اسلامي  مجتبي گودرزي   ص 171
اديان و مذاهب                                                                        
 جايگاه آموزه منجي موعود در انديشه اهل سنت  مهدي فرمانيان   ص 185
فرق انحرافي                                                                             
سنوسي و ادعاي مهدويت  ذكر الله محمدي   ص 201
ادعاهاي قادياني  مجاهدعلي بهشتي   ص 207
خلاصه عربي مقالات (عربي)  
خلاصه انگليسي مقالات (انگليسي) ص 220  

 

ضمیمه ها:
دریافت فایل با فرمت pdf  حجم فایل:  -1 bytes

دسته بندی