سخن روز

امیرالمومنین امام علي (ع) :

درانتظارفرج باشید واز رحمت وکارگشایی خدا ناامید نشوید، زیرا بهترین اعمال در نزد خدای بزرگ انتظار فرج است.

 

قطع : کتابی
تعداد صفحات : 216
تاریخ انتشار :
دوره انتشار : ماهنامه
زبان : فارسی
سایت :  www.intizar.ir
مدیر مسئول و سردبیر: مسعود پور سید آقایی
 
 
::سرمقاله: مهدویت، ضرورت ها و ظرفیت ها                                         
::قرآن و حدیث: یمانی، درفش هدایت
::تاریخ: سنتهای تاریخی و علائم ظهور
::حقوق و سیاست: مسیحیت انجیلی، تشیع ایرانی و آینده بشریت      
شیرودی،مرتضی
::جایگاه نهادهای حقوقی در عصر ظهور
::نقش خانواده در انتقال محبت حضرت مهدی (عح) به فرزندان         
بیاری،علی اکبر       چراغی،اسماعیل
صادق نیا،مهراب

 

ضمیمه ها:
مجله مشرق موعود  حجم فایل:  -1 bytes

دسته بندی