سخن روز

امیرالمومنین امام علي (ع) :

درانتظارفرج باشید واز رحمت وکارگشایی خدا ناامید نشوید، زیرا بهترین اعمال در نزد خدای بزرگ انتظار فرج است.

 

عنوان کتاب: امام مهدی علیه السلام امید ملت ها

موضوع: مهدویت

نویسنده: ح‍س‍ن‌ م‍وس‍ی‌‌ال‍ص‍ف‍ار

م‍ت‍رج‍م‌: م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ م‍ج‍ی‍دی‍ان‌

ناشر: ت‍ه‍ران‌، آف‍اق‌‏

نوبت: 1382

تعداد صفحات: 74

فرمت: pdf

 

کتاب، با سیری اجمالی در تاریخ بشریت و بررسی ظلم ها و ستم هائ که در گذشته و حال بر آدمی رفته است آغاز  می گردد که همه و همه بیان گر وضعیت انسان روزگار ماست که سرگشته و درمانده شده و ناکام و خسته از تمامی مصائب دنیا با یأس و نومیدی از آینده در حرکت است.
آن گاه آینده بشریت از دیدگاه اسلام مطرح شده و کالبد بی روح و سرد انسان را حرارت می بخشد. و سپس با بخش هائی به عنوان آشنایی پیرامون میلاد و طول عمر حضرتش،شناخت بیشتری را در این زمینه میسّر می سازد تا در انتها با طرح مسئله انتظار و وظیفه مؤمنان در زمان غیبت سخن خویش را به پایان می برد.

عناوین اصلی عبارتند از: امید ملتها؛ اوراق تاریخ کهن؛ پرونده های تاریخ جدید؛ واقعیت در عصر حاضر؛ اما درباره آینده بشریت؟؛ چگونه می توان نجات یافت؟؛ اسلام مکتب امید بخش؛ آینده بشریت از دیدگاه قرآن؛ چگونه این آرزو بوقوع می پیوندد؛ احادیث چه می گویند؟؛ اهتمام امت؛ نمونه هایی از احادیث؛ تابش پرتو امید؛ اهل بیت مخالفت و مبارزه پی گیر؛ امام حسن عسکری رهبری دانا و حکیم؛ جلوه های فجر؛ نوری درخشید؛ اعلام آرام؛ هم اکنون عمر او یکهزار و صد و چهل و سه سال است؟؛ تا کی؟؛ در انتظار.

ضمیمه ها:
دریافت فایل با فرمت pdf  حجم فایل:  -1 bytes

دسته بندی