سخن روز

امیرالمومنین امام علي (ع) :

درانتظارفرج باشید واز رحمت وکارگشایی خدا ناامید نشوید، زیرا بهترین اعمال در نزد خدای بزرگ انتظار فرج است.

 

تاریخ انتشار: 27 دى, 1394 - 08:00

ای مه گردون ولا یابن الحسن

آیت لطف لایری یابن الحسن

ای گهر بحر کرم واسطه فیض و نعم

نزهت گلزار ارم یابن الحسن

من از همه بریده ام صبح و مسا دویده ام

عشق تو را خریده ام یابن الحسن

ای گل گلزار وفا سلیل پاک مصطفی

کهف امان ضعفا یابن الحسن

ای در کنز ازلی مظهر اوصاف علی

هامی گوزللر گوزلی یابن الحسن

من آدیوین فداسیم اوج وفا هماسیم

درگهوین گداسیم یابن الحسن

منبع: کتاب ارمغان جابری اثر محمدتقی جابری

دسته بندی