سخن روز

امیرالمومنین امام علي (ع) :

درانتظارفرج باشید واز رحمت وکارگشایی خدا ناامید نشوید، زیرا بهترین اعمال در نزد خدای بزرگ انتظار فرج است.

 

تاریخ انتشار: 30 آذر, 1393 - 08:00

آقا سنسیز یاشاماخ کونلومی آزار الییر

گجه می آغلا دیری، گوندوزومی زار الییر

من قدم گویسام اگر، باغ و گلستانه طرف

باشقا بیر گول قوخوسی، روحومی بیمار الییر

اورییم عاشیق اولوب سن کیمی جانانه آقا

آقا جان کلمه سینی، گور نجه تکرار الییر

یازیرام مکتوبومی، گوندریرم جمکرانا

قلمیم چوخ اوتانیر، شعر و غزل عار الییر

کارگروه تحریر وارثان انتظار (خانم صدقی)

دسته بندی