سخن روز

امیرالمومنین امام علي (ع) :

درانتظارفرج باشید واز رحمت وکارگشایی خدا ناامید نشوید، زیرا بهترین اعمال در نزد خدای بزرگ انتظار فرج است.

 

تاریخ انتشار: 31 ارديبهشت, 1393 - 08:09

 

ضمیمه ها:
دریافت فایل pdf  حجم فایل:  -1 bytes

دسته بندی